Bude přechod na elektronické faktury impulsem i pro české firmy?

Zrovnoprávnění elektronické faktury s papírovou podobou, nové formulace pro výklad a zásadní změny v pravidlech fakturace, vystavení a uchování dokladů. Takové úpravy přináší novela zákona o DPH, která má s účinností od 1. ledna 2013 harmonizovat tuto oblast s evropskou směrnicí 2010/45/EU. O tom, jak ke změnám ve způsobu fakturace přistupovat, aby vše proběhlo v souladu s českým legislativním rámcem, diskutovali v závěru loňského roku zástupci firem a řetězců v rámci odborných seminářů Orion Days.

Celý článek

 
Publikováno: 25. 2. 2013 | Počet zobrazení: 2707
 

Od ledna se zvyšují daně, firmy i občané musí počítat s novými pravidly

Je rozhodnuto: prezident před koncem loňského roku podepsal - byť s výhradami - vládní daňový balíček a od ledna letošního roku platí nová sazba DPH. Co přinášejí nové úpravy?

Celý článek

 
Publikováno: 25. 2. 2013 | Počet zobrazení: 2735
 

Pracovní neschopnost a nemocenská v roce 2013

V příštím roce sice nečekají na pracovníky z hlediska zákona v případě onemocnění či úrazu a s tím související pracovní neschopnosti žádné zásadní legislativní skoky, nicméně pravidla pro vyplácení peněžních dávek místo obvyklé mzdy se trochu mění – přesněji řečeno výše částek, kterou od příštího roku pracovník „na nemocenské“ nebo jako náhradu mzdy obdrží. 

Celý článek

 
Publikováno: 11. 2. 2013 | Počet zobrazení: 2596
 

EU vyhlásila boj daňovým únikům: zamezí firmám využívat daňové ráje

O více než bilion eur ročně přichází státy Evropské unie jen kvůli tomu, že se firmy v členských zemích vyhýbají placení daní a využívají kliček v daňových normách. V ČR např. využilo možnosti přesídlení do některého z daňových rájů více než 12 000 společností. Evropská komise se chystá předložit návrh změn, které tomu učiní přítrž.

Celý článek

 
Publikováno: 11. 2. 2013 | Počet zobrazení: 2619
 

Novela silničního zákona má do pěti let „vyčistit“ hlavní trasy od reklamních billboardů

Prvního září vstoupila v platnost novela zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, která mění zejména podmínky pro umisťování a provozování reklamních zařízení na dálnicích, rychlostních komunikacích a silnicích první třídy, a zavádí některé novinky týkající se měření povolené hmotnosti vozidel. 

Celý článek

 
Publikováno: 29. 11. 2012 | Počet zobrazení: 2628
 

Evropa chce systém automatického brzdění do povinné výbavy vozidel

Spektrum povinně montovaných asistenčních systémů řidiče, které prosazuje EU jako prvky, jimiž musí automobilky povinně vybavovat své nové modely, se zřejmě brzy rozšíří o další technologii: systém samočinného nouzového brzdění. Cílem je zásadním způsobem snížit počet havárií, resp. omezit jejich následky, a to zejména v městském provozu.

Celý článek

 
Publikováno: 29. 11. 2012 | Počet zobrazení: 2376
 

Nadměrné náklady: dopravní specialita

Specifickou kapitolou v provozu velkých nákladních vozidel je přeprava nadměrných nákladů, která náleží do oblasti speciálních přeprav, na něž se vztahuje celá řada zvláštních předpisů mimo rámec běžných kamionových přeprav. 

Celý článek

 
Publikováno: 11. 10. 2012 | Počet zobrazení: 4070
 

EU ruší offsety

Od 21. srpna 2012 začala platit ve všech členských zemích Evropské unie norma o zboží tzv. dvojího použití - nová směrnice týkající se offsetů neboli kompenzačních programů doprovázejících zbrojní zakázky. Nová úprava prakticky ruší offsety v podobě jaké fungovaly dosud a vymezuje možnost jejich použití pouze ve výjimečných případech. 

Celý článek

 
Publikováno: 11. 10. 2012 | Počet zobrazení: 2299
 

Tvůrce počítačových programů nemůže bránit dalšímu prodeji svých „použitých“ licencí

Soudní dvůr EU v Lucemburku vydal dne 3. července 2012 průlomový rozsudek, podle něhož nemůže tvůrce programového vybavení bránit dalšímu prodeji svých „použitých“ licencí umožňujících užívat jeho programy stažené z internetu.

Celý článek

 
Publikováno: 11. 10. 2012 | Počet zobrazení: 2464
 

Evropa chce nově upravit podmínky pro registraci vozidla v jiném členském státě

Každý rok občané a podniky v EU přesouvají na 3,5 mil. vozidel z jednoho do jiného členského státu, kde je musí zaregistrovat podle vnitrostátních právních předpisů, což je těžkopádnou a zdlouhavou administrativní procedurou. V průměru trvá celý proces až 5 týdnů a náklady na jednu registraci se pohybují kolem 400 EUR. S cílem zlepšit tuto situaci přišla Evropská komise s návrhem, který má tuto administrativní zátěž výrazně omezit.

Celý článek

 
Publikováno: 16. 7. 2012 | Počet zobrazení: 2801