asseco Aimtec murr

Evropská komise požádala 18 členských států – včetně ČR, aby správně uplatňovaly pravidla EU o řidičských průkazech

Evropská komise požádala koncem února letošního roku Rakousko, Belgii, Bulharsko, ČR, Kypr, Německo, Dánsko, Estonsko, Irsko, Španělsko, Francii, Finsko, Itálii, Litvu, Polsko, Portugalsko, Slovensko a Slovinsko, aby správně provedly směrnici EU o řidičských průkazech (směrnice 2006/126/ES). 

 

Tato aktualizovaná pravidla o řidičských průkazech zavedla mimo jiné nové kategorie řidičských průkazů, harmonizovanou platnost řidičského průkazu a stanovila síť pro výměnu informací o řidičských průkazech (RESPER). Nová pravidla mají pomoci omezit možnosti padělání, zaručit svobodu pohybu řidičům v EU a posílit bezpečnost na evropských silnicích.
Pokud jde o požadavek na Českou republiku, Komise žádá, aby přijala další opatření, které zajistí, že řidičské průkazy budou vydávány pouze osobám, které mají bydliště na území České republiky. ČR má tím potvrdit svoje odhodlání bojovat proti tzv. turistice řidičských průkazů, který představuje riziko pro důvěryhodnost systému řidičských průkazů v rámci EU. Česká republika je dále žádána, aby zajistila, že kategorie řidičských průkazů pro nákladní auta (kategorie C1 a C) a malé autobusy (kategorie D1) budou odpovídat těm, které vyžaduje směrnice, a dále že zkušební jízdy na malých motocyklech (kategorie A1) budou vést pouze osoby pověřené příslušnou licencí, a dále že bude kontrolována kvalifikace zkoušejících u řidičských zkoušek, jako součásti zabezpečování jejich kvality, a konečně že zkušební cyklus bude zahrnovat všechny prvky požadované směrnicí, a rovněž příslušné minimální požadavky na ochranu zdraví, které jsou nezbytné pro řízení motocyklů na střední pohon (kategorie A2).
Od března platí rovněž další legislativní novinka týkající se řidičských průkazů - novela vyhlášky o řidičských průkazech a o registru řidičů. Dne 12. března byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 43/2015 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb. o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů, a která nabývá účinnosti (s výjimkou jednoho ze svých ustanovení) dnem 27. 3. 2015.
Novela byla Ministerstvem dopravy přijata v souvislosti se změnou Úmluvy o silničním provozu podepsané ve Vídni v roce 1968 (jíž je ČR signatářem), která nově od roku 2011 stanovuje nové vzory řidičských průkazů. Vyhláška v novelizované podobě obsahuje nový vzor mezinárodního řidičského průkazu vydávaného Českou republikou, který odpovídá zmíněné úmluvě, a rovněž reaguje na nový vzor takového řidičského průkazu, který je pak ČR uznáván pro řízení motorových vozidel a k výměně za český řidičský průkaz.
Novelou má být rovněž zakončen transpoziční proces evropské směrnice 2011/82/EU o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu, která mj. stanoví vzor informačního formuláře pro účely přestupkového řízení, jehož účastníky jsou příslušníci jiných členských států EU. V novelizovaném znění vyhlášky se změna promítá v příloze obsahující vzor informačního formuláře, který je nyní zasílán společně s oznámením o zahájení řízení o přestupku podezřelému, jež má bydliště v jiném členském státě unie. Reaguje tak na novelu zákona o silničním provozu publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 230/2014 Sb., která v rámci vnitrostátního právního řádu stanovila nutnost přijmout takový prováděcí předpis, jímž bude upraven vzor informačního formuláře pro účely přestupkového řízení, jehož účastníky jsou příslušníci jiných členských států EU. /pm/ 

 
Publikováno: 12. 5. 2015 | Počet zobrazení: 3005 článek mě zaujal 629
Zaujal Vás tento článek?
Ano