asseco Aimtec murr

Češi vyrábějí „chytrou houbu“ hubící patogenní mikroorganismy

Bující plísně jsou noční můrou stavebníků. Boj s „mapami“ které navíc nesou riziko alergií a zdravotních potíží je složitý a ne vždy úspěšný. Díky českým výzkumníkům je však nyní k dispozici nová účinná zbraň, kterou proti plísňovému prokletí poskytla sama příroda. Principem je využití dormantních spor mikroorganismu Pythium oligandrum dříve řazeného do říše hub, dnes nově řazeného mezi řasovky.   

 

Patenty českých vědců dobývají svět
První patent pro zemědělství proti nežádoucím mikroorganismům vznikl, když byl v 70. letech 20. století vyvinut nový způsob biologické ochrany rostlin. Velké zásluhy za tento objev patří Doc. Ing. Dášovi Veselému DrCs., který sledoval a popsal antagonistické působení mikroorganismu nejdříve na rostlinách (poprvé na řepě). V roce 1983 mohl oslavit první patent (č. 199 906) svého objevu vydaný Úřadem pro vynálezy a objevy v Praze. Další patenty, u nichž byl spoluautorem Slavomil Hejdánek, na sebe nenechaly dlouho čekat. Ještě téhož roku byl vydán patent (č. 204 208) týkající se způsobu výroby prostředku na moření semen řepy, následující patent č. 213 659 z roku 1984 byl modifikovaně přijat v dalších 11 zemích světa: USA, Kanadě, Velké Británii, Německu, Francii, Japonsku, Dánsku, Belgii, Rakousku, Itálii a Maďarsku. Nyní je předmětem celkem sedmi patentů týkajících se mikroorganismu Pythium oligandrum pro ochranu a stimulaci rostlin.

Choroby rostlin

U rostlin se pěstitelé každoročně potýkají s výskytem houbových chorob, hlavně v deštivých letech. Pak sahají po chemické ochraně, která je ale často omezuje ochrannými lhůtami, což je doba od poslední aplikace chemického přípravku do termínu sklizně. Pokud farmář využije místo chemie přípravek s účinnou látkou Pythium oligandrum (Polyversum – Biogarden), tedy biologický, může sklízet úrodu prakticky ihned a nehrozí žádné nebezpečí chemických reziduí.

Jak Pythium oligandrum funguje u rostlin
Pythium oligandrum se využívá jako účinná látka přípravků na ochranu rostlin před houbovými chorobami. Jsou známy tři způsoby účinku, pro které je tolik ceněn. Prvním je stimulace růstu rostlin indukcí zvýšené produkce fytohormonu, kyseliny indolyl-octové, a zvýšením obsahu fosforu a cukrů v rostlině. Dalším je produkce oligandrinu, což je látka bílkovinné povahy, která v rostlinách indukuje rezistenci vůči houbovým chorobám. Třetím způsobem účinku je přímá parazitace více než 20 rodů houbových mikroorganismů. Pokud Pythium oligandrum ve své blízkosti rozpozná potenciálního hostitele, začne jeho mycelium obtáčet svými hyfami (vlákny) a čerpá z něj živiny pro svůj růst a vývoj. Velká výhoda při využití mikroorganismu proti houbovým chorobám je, že po sobě nezanechává žádná nežádoucí chemická rezidua v životním prostředí ani ve sklízených produktech.

Nový patent nejen pro medicínu
Za účelem výzkumu, vývoje a pro výrobu biologických přípravků na bázi mikroorganismu Pythium oligandrum byla v roce 2006 založena společnost Bio Agens Research and Development – BARD. Na konci roku 2009 zapsal Úřad průmyslového vlastnictví firmě BARD užitný vzor do Rejstříku užitných vzorů. Autory tohoto užitného vzoru jsou Ing. arch. Martin Suchánek a Radim Klimeš, kteří v únoru letošního roku získali u ÚPV pro svůj vynález patent s číslem patentového zápisu 302 297. Jeho předmětem je technické řešení týkající se protiplísňové směsi určené k potírání lidských chorob a chorob zvířat plísňového, bakteriálního či jiného původu a pro narušení biofilmů na cizorodých materiálech užívaných v humánní i veterinární medicíně. Protiplísňová směs je určená také k eliminaci mikroflóry z různých předmětů přicházejících do styku s lidmi nebo zvířaty a využívá účinné látky houbového organismu Pythium oligandrum ve spojení s inertními složkami. Směsi s Pythium oligandrum jsou určeny i k regulaci nepříjemných plísní na zdivu v domácnostech. Aktivita mikroorganismu ve směsi nastává v okamžiku, kdy tento organismus přijde do styku s vlhkostí.

Plísně na zdivu a v interiérech
Mnoho domácností se dnes potýká s problémem vlhkého zdiva v důsledku nízké frekvence větrání vnitřních prostor. Pokud je v zimě teplota některého místa na zdi nižší než tzv. rosný bod, dojde ke srážení vzdušného vlhka a následně ke vzniku plísně. Tento problém lidé mnohdy řeší přípravky na bázi chloru, ty však původce plísní neeliminují, pouze spálí jejich viditelné projevy.
Mikroorganismus Pythium oligandrum z přípravku BioRepel se dostává nejen na povrch, ale proniká pod povrch zdiva, tam vyhledá, napadne a zlikviduje i zárodky nežádoucích plísní, takže nevznikají rezistence. Po splnění svého úkolu, neumírá hlady, ale zůstává na i ve zdi ve formě klidového stádia a čeká na další případnou potravu v podobě plísně.
Likvidace plísní v obytných budovách by tedy neměla být jen kosmetickou úpravou, ale cíleným zásahem. I když jsou stěny bytů pokryty barevnými povlaky, které konkurují obrazům moderního umění, vyskytují se zde právě ty skupiny plísní, které se dovnitř dostávají z vnějšího prostředí. Plísně produkují množství rozmnožovacích výtrusů – spór, které se z narostlého mycelia uvolňují do vzduchu a často pak dochází k podráždění spojivek, dýchacích cest, vznikají alergická respirační onemocnění a bronchitidy – mykoalergózy. Plísně také při svém růstu produkují do okolního prostředí těkavé látky (aldehydy, ketony, étery apod.). I tyto chemické látky mohou alergizovat, způsobovat bolest hlavy, únavu apod. Výhodou použití Pythium oligandrum proti původcům plísní je, že nezpůsobuje alergie, je šetrné k prostředí a pokud je přidáno do malířských nátěrů má i přetrvávající účinek

Mykotické obtíže lidí a zvířat
Lidé a zvířata trpí chorobami způsobenými plísněmi. Velmi rozšířená je mykotická infekce nohou a posléze i nehtů. V těchto případech lidé používají antimykotika na chemické bázi. Co si však neuvědomují je, že tyto látky nejsou toxické pouze pro cílový mikroorganismus, ale částečně i pro ten lidský.
Přípravky s Pythium oligandrum žádná antimykotika neprodukují, pouze čerpají látky ze svých hostitelů, které tím zároveň hubí. Používají se na lidskou pokožku, nehty, ale i na jiné části těla, které jsou osídleny nežádoucími patogeny. Přípravek Biodeur obsahující vybrané kmeny Pythium oligandrum nejlépe působí na mykózy nohou a onychomykózy (plísně nehtů). Patent českých vědců zahrnuje další ověřené využití, a to např. u přípravku Biomycosin, při potlačení mikrobiologického osídlení nehojících se ran u bércových vředů, proleženin a dekubitů. Při těchto potížích je využit enzymatický komplex, který Pythium oligandrum produkuje. Určité enzymy ze zmiňovaného komplexu pak výrazně ovlivňují i stavy lupénky či atopického ekzému (přípravky Biodelta, Biogama, Pythie Biogama jemná mast), ale i opruzeniny a to nejen u dětí. Nezapomíná se ani na diabetiky a jejich náchylnou pokožku (přípravek Pythie diabetic).
Samostatnou kapitolou je přípravek Chytrá houba Ecosin pro použití ve veterinární praxi při plísňových a hnilobných nákazách srsti, kopyt a paznehtů. 
Přípravky působící na bázi mikroorganismu Pythium oligandrum jsou dnes už běžně dostupné v síti lékáren, hobby marketů či prodejen s barvami a laky.

 

www.chytrahouba.cz
 

 

 
Publikováno: 22. 5. 2011 | Počet zobrazení: 94145 článek mě zaujal 2997
Zaujal Vás tento článek?
Ano