Končí označení A++ pro světelné zdroje

S koncem února uplynulo přechodné období, během kterého bylo možné prodávat světelné zdroje s „plusovými“ štítky označujícími třídu energetické spotřeby. Od 1. března už nelze žárovky se starými štítky prodávat, poskytovat ani vystavovat.

Celý článek

 
Publikováno: 1. 5. 2023 | Počet zobrazení: 81
 

Novelizace ZP zlepšuje podmínky home office i „dohodářů“

Vláda schválila dne 5. dubna novelu zákoníku práce, kterou předložilo MPSV. K hlavním novinkám patří právní úprava práce na dálku a kompenzace některých jejích nákladů formou paušálu, a právo na dovolenou i pro pracovníky na dohodu o pracovním poměru.

Celý článek

 
Publikováno: 1. 5. 2023 | Počet zobrazení: 90
 

Návrh změny úpravy řidičských průkazů

Evropská komise dne 1. března 2023 předložila návrhy souboru změn unijní úpravy o řidičských průkazech, včetně zavedení digitálního řidičského průkazu platného v celé EU, a nové předpisy upravující přeshraniční pravidla silničního provozu.

Celý článek

 
Publikováno: 17. 4. 2023 | Počet zobrazení: 72
 

Bič na telefonní a internetové „šmejdy“?

Novela, která vstoupila v platnost 6. ledna 2023, přináší do českého právního systému i přelomový prvek, který by měl učinit přítrž často kritizovaným nekalým praktikám uzavírání komplikovaně vypověditelným smlouvám tzv. „šmejdů“.

Celý článek

 
Publikováno: 17. 3. 2023 | Počet zobrazení: 114
 

Spotřebitelé se dočkali zvýšené právní ochrany

Dlouho očekávaná novela zákona o ochraně spotřebitele, která nabyla účinnosti od 6. ledna 2023, posiluje postavení spotřebitelů, zejména těch nejzranitelnějších v obchodních vztazích.

Celý článek

 
Publikováno: 3. 3. 2023 | Počet zobrazení: 125
 

Změna zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou

Vláda ČR na své schůzi 31. srpna 2022 schválila návrh novely zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, s cílem rozšířit záruky za nové individuální úvěry poskytnuté podnikatelským subjektům, a postoupila k projednání Poslanecké sněmovně.

Celý článek

 
Publikováno: 20. 12. 2022 | Počet zobrazení: 230
 

Výměnná média představují riziko

Výměnná média jako CD, DVD i USB flash disky představují podle ministerstva vnitra bezpečnostní riziko v předávání dat do úřadů. Zabránit by mu měla nová vyhláška, která by je z tohoto procesu vyřadila.

Celý článek

 
Publikováno: 20. 12. 2022 | Počet zobrazení: 206
 

Právní úprava o transparentních pracovních podmínkách

Začátkem srpna 2022 skončila lhůta, do které měly členské státy EU zapracovat do svých právních řádů unijní právní úpravu o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách, a úpravu o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob.

Celý článek

 
Publikováno: 25. 10. 2022 | Počet zobrazení: 304
 

Žádost ohledně výjimky pro konsorcia liniové dopravy

EK dne 9. srpna 2022 zveřejnila výzvu k předložení faktických podkladů, aby získala zpětnou vazbu ohledně provádění právního rámce EU, který z působnosti antimonopolních pravidel EU vyjímá konsorcia liniové dopravy.

Celý článek

 
Publikováno: 9. 9. 2022 | Počet zobrazení: 390
 

Veřejná konzultace k nařízení o blokových výjimkách MVBER

Dne 6. července 2022 vyhlásila Evropská komise veřejnou konzultaci k jejím návrhům týkajícím se budoucího režimu nařízení o blokových výjimkách pro motorová vozidla (MVBER).

Celý článek

 
Publikováno: 9. 9. 2022 | Počet zobrazení: 377