Výměnná média představují riziko

Výměnná média jako CD, DVD i USB flash disky představují podle ministerstva vnitra bezpečnostní riziko v předávání dat do úřadů. Zabránit by mu měla nová vyhláška, která by je z tohoto procesu vyřadila.

Celý článek

 
Publikováno: 20. 12. 2022 | Počet zobrazení: 362
 

Právní úprava o transparentních pracovních podmínkách

Začátkem srpna 2022 skončila lhůta, do které měly členské státy EU zapracovat do svých právních řádů unijní právní úpravu o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách, a úpravu o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob.

Celý článek

 
Publikováno: 25. 10. 2022 | Počet zobrazení: 461
 

Žádost ohledně výjimky pro konsorcia liniové dopravy

EK dne 9. srpna 2022 zveřejnila výzvu k předložení faktických podkladů, aby získala zpětnou vazbu ohledně provádění právního rámce EU, který z působnosti antimonopolních pravidel EU vyjímá konsorcia liniové dopravy.

Celý článek

 
Publikováno: 9. 9. 2022 | Počet zobrazení: 553
 

Veřejná konzultace k nařízení o blokových výjimkách MVBER

Dne 6. července 2022 vyhlásila Evropská komise veřejnou konzultaci k jejím návrhům týkajícím se budoucího režimu nařízení o blokových výjimkách pro motorová vozidla (MVBER).

Celý článek

 
Publikováno: 9. 9. 2022 | Počet zobrazení: 530
 

Odpovědnost výrobců vozidel vybavených odpojovacími zařízeními

Generální advokát Soudního dvora EU Athanasios Rantos vydal dne 2. června 2022 stanovisko ve věci C-100/21 (QB proti Mercedes-Benz Group AG), které se týká odpovědnosti výrobců vozidel vybavených odpojovacími zařízeními.

Celý článek

 
Publikováno: 28. 7. 2022 | Počet zobrazení: 602
 

Plán pro mimořádné situace v dopravě

Evropská komise přijala dne 23. května 2022 formou sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Plán pro mimořádné situace v dopravě“ s cílem posílit odolnost dopravy v EU v dobách krize.

Celý článek

 
Publikováno: 28. 7. 2022 | Počet zobrazení: 593
 

Uznávání kvalifikace ukrajinských občanů je zatím obtížné

Evropská komise vydala doporučení pro členské státy včetně ČR, aby zjednodušily administrativní postup a zajistily co nejrychlejší uznávání odborných kvalifikací ukrajinských občanů.

Celý článek

 
Publikováno: 13. 7. 2022 | Počet zobrazení: 594
 

Nové paragrafy cílí na úlevy v dopravě

Poslanecká sněmovna schválila vládní návrhy několika významných legislativních změn, které reagují na situaci vyvolanou razantním nárůstem cen pohonných hmot, které by měly zmírnit finanční náklady související s provozem na našich silnicích.

Celý článek

 
Publikováno: 13. 7. 2022 | Počet zobrazení: 595
 

Komise posiluje dozor nad trhem motorových vozidel

Evropská komise dne 1. dubna 2022 oznámila, že v rámci Společného výzkumného střediska (Joint Research Centre – JRC) v italské Ispře otevře dvě nové laboratoře, které umožní zvýšit kapacitu pro testování emisí z automobilů na trhu EU.

Celý článek

 
Publikováno: 4. 6. 2022 | Počet zobrazení: 662
 

Komise k provozu taxislužby a služby nájmu vozidla

Evropská komise zveřejnila dne 4. února 2022 sdělení 2022/C 62/01 o dobře fungující a udržitelné místní osobní dopravě na vyžádání, kterým poskytla doporučení členským státům v otázkách regulace taxislužeb a služeb nájmu vozidla s řidičem.

Celý článek

 
Publikováno: 4. 5. 2022 | Počet zobrazení: 913