Bič na telefonní a internetové „šmejdy“?

Novela, která vstoupila v platnost 6. ledna 2023, přináší do českého právního systému i přelomový prvek, který by měl učinit přítrž často kritizovaným nekalým praktikám uzavírání komplikovaně vypověditelným smlouvám tzv. „šmejdů“.

Celý článek

 
Publikováno: 17. 3. 2023 | Počet zobrazení: 238
 

Spotřebitelé se dočkali zvýšené právní ochrany

Dlouho očekávaná novela zákona o ochraně spotřebitele, která nabyla účinnosti od 6. ledna 2023, posiluje postavení spotřebitelů, zejména těch nejzranitelnějších v obchodních vztazích.

Celý článek

 
Publikováno: 3. 3. 2023 | Počet zobrazení: 246
 

Změna zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou

Vláda ČR na své schůzi 31. srpna 2022 schválila návrh novely zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, s cílem rozšířit záruky za nové individuální úvěry poskytnuté podnikatelským subjektům, a postoupila k projednání Poslanecké sněmovně.

Celý článek

 
Publikováno: 20. 12. 2022 | Počet zobrazení: 349
 

Výměnná média představují riziko

Výměnná média jako CD, DVD i USB flash disky představují podle ministerstva vnitra bezpečnostní riziko v předávání dat do úřadů. Zabránit by mu měla nová vyhláška, která by je z tohoto procesu vyřadila.

Celý článek

 
Publikováno: 20. 12. 2022 | Počet zobrazení: 300
 

Právní úprava o transparentních pracovních podmínkách

Začátkem srpna 2022 skončila lhůta, do které měly členské státy EU zapracovat do svých právních řádů unijní právní úpravu o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách, a úpravu o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob.

Celý článek

 
Publikováno: 25. 10. 2022 | Počet zobrazení: 406
 

Žádost ohledně výjimky pro konsorcia liniové dopravy

EK dne 9. srpna 2022 zveřejnila výzvu k předložení faktických podkladů, aby získala zpětnou vazbu ohledně provádění právního rámce EU, který z působnosti antimonopolních pravidel EU vyjímá konsorcia liniové dopravy.

Celý článek

 
Publikováno: 9. 9. 2022 | Počet zobrazení: 489
 

Veřejná konzultace k nařízení o blokových výjimkách MVBER

Dne 6. července 2022 vyhlásila Evropská komise veřejnou konzultaci k jejím návrhům týkajícím se budoucího režimu nařízení o blokových výjimkách pro motorová vozidla (MVBER).

Celý článek

 
Publikováno: 9. 9. 2022 | Počet zobrazení: 465
 

Odpovědnost výrobců vozidel vybavených odpojovacími zařízeními

Generální advokát Soudního dvora EU Athanasios Rantos vydal dne 2. června 2022 stanovisko ve věci C-100/21 (QB proti Mercedes-Benz Group AG), které se týká odpovědnosti výrobců vozidel vybavených odpojovacími zařízeními.

Celý článek

 
Publikováno: 28. 7. 2022 | Počet zobrazení: 525
 

Plán pro mimořádné situace v dopravě

Evropská komise přijala dne 23. května 2022 formou sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Plán pro mimořádné situace v dopravě“ s cílem posílit odolnost dopravy v EU v dobách krize.

Celý článek

 
Publikováno: 28. 7. 2022 | Počet zobrazení: 517
 

Uznávání kvalifikace ukrajinských občanů je zatím obtížné

Evropská komise vydala doporučení pro členské státy včetně ČR, aby zjednodušily administrativní postup a zajistily co nejrychlejší uznávání odborných kvalifikací ukrajinských občanů.

Celý článek

 
Publikováno: 13. 7. 2022 | Počet zobrazení: 527