Naše společnost je na trhu již od roku 1991, víme, že podnikové systémy jsou pro náš efektivní business nepostradatelné, přesto narážíme na jeden problém. Naši zaměstnanci jsou zvyklí pracovat řadu let se stejnými systémy a k inovacím uvnitř podniku přistupují s nevolí. Máte nějaké doporučení či vhodný příklad z praxe, jak postupovat při implementaci nového ERP systému co se uživatelů týče?

Odpovídá Mgr. Luboš Krubner, vedoucí projektů HELIOS Green, Asseco Solutions, a.s.

Celý článek

 
Publikováno: 14. 4. 2014 | Počet zobrazení: 5190
 

Naše firma uvažuje o pořízení ERP systému. Ovšem vzhledem k tomu, že jsme firmou výrobní, potřebovali bychom, aby součástí systémy byly i moduly, jejichž prostřednictvím můžeme právě výrobu řídit. Existuje tato možnost nebo je nutné zakoupit systémy dva?

Odpovídá Ing. Miroslava Adamyová, manažerka značky HELIOS Green, Asseco Solutions, a.s.

Celý článek

 
Publikováno: 3. 4. 2014 | Počet zobrazení: 6284
 

V listopadovém vydání vašeho časopisu jsem četl článek otázky a odpovědi k podnikovým systémům. Rád bych se také zeptal na něco z této oblasti. Jsme malá firma, která se zabývá prodejem měřicí techniky. Má systém ERP smysl i pro naši firmu a v čem by nám mohl pomoci?

Firma má 6 zaměstnanců, nakupuje v zahraničí a prostřednictví deseti distributorů prodává v ČR.Není pro tento typ firmy podnikový systém spíše ztrátou času? Co bychom měli či mohli v ERP evidovat a kolik času reálně zabere vkládání údajů do systému v praxi? Odpovídá Ing. Lukáš Ontl, vedoucí analytického centra HELIOS Orange, Asseco Solutions, a.s. 

Celý článek

 
Publikováno: 3. 4. 2014 | Počet zobrazení: 5296
 

Jsme středně velká firma s 20 zaměstnanci. Zabýváme se dopravní logistikou. Nežli budeme uvažovat o nějakém podnikovém systému typu ERP, chtěli bychom vědět, jak budou naše data chráněna proti ztrátě či poškození. Rovněž se obáváme konkurence, aby nám data z cloudu neunikla.

Odpovídá Ing. Petr Hampl, obchodní ředitel pro SMB, Asseco Solutions, a.s.

Celý článek

 
Publikováno: 3. 4. 2014 | Počet zobrazení: 5506
 

Již 20 let jsem majitelem a současně ředitelem středně velké strojírenské výrobní firmy. Investice realizujeme průběžně, přičemž převážně plynou do inovace strojového parku, nových technologií, vzdělávání zaměstnanců či provozní IT infrastruktury. Podnikový informační systém jsme dosud chápali jen jako nástroj na řešení ekonomicko-účetní agendy. Logistické, obchodní a výrobní činnosti jsou u nás řešeny dílčími programy, samostatnými evidencemi či intuicí a zkušenostmi. Zisk naší firmy je v posledních letech kolísavý, ale zatím uspokojivý. Nedávno k nám však přišel zástupce IT firmy a snažil se nás přesvědčit, že jediná možnost, jak udržet náš byznys v černých číslech, respektive tato čísla zvýšit, je investice do moderního výrobního ERP systému.

Naše otázka zní, proč bychom měli investovat do nějakého evidenčního softwaru, když jsme výrobní společnost a nositelem práce jsou stroje a lidé? Koupím-li nový stoj, není to pro mne lepší investice, nežli nabízený výrobní ERP? Odpovídá Ing. Lukáš Ontl, vedoucí analytického centra HELIOS Orange, Asseco Solutions

Celý článek

 
Publikováno: 3. 4. 2014 | Počet zobrazení: 5173
 

Jsem ředitelem středně velké strojírenské firmy. Už několik kvartálů však pociťujeme, že v důsledku hospodářské recese, která se dotýká všech našich potenciálních zákazníků, je čím dál obtížnější získat zakázky. Přitom získání zakázek je pro firmu životně důležité. Abychom se však mohli o zakázky s úspěchem ucházet, je třeba předem vědět, s jakými náklady můžeme v rámci nabídkového řízení počítat a jak stanovit finální cenu, aby zakázka nebyla ztrátová a přitom byla cenově konkurence schopná. Dokáže nám v této věci pomoci podnikový informační systém?

Odpovídá Ing Ladislav Obrovský, vedoucí obchodního odd. HELIOS Green, Asseco Solutions, a.s.

Celý článek

 
Publikováno: 3. 4. 2014 | Počet zobrazení: 5209
 

Specifické požadavky strojírenské výroby

Už několik let mám na starosti řízení středně velké strojírenské firmy. Výrobu jsme zde však dosud řídili pouze za pomoci Excelu. Důvodem bylo, že ERP systémy, s nimiž jsme se tu a tam setkali, neumožňovaly všechny úkony, které specifikum naší výroby vyžaduje. Díky létům zkušenosti z naší branže totiž velmi dobře víme, co potřebujeme a zajímá nás tedy, zda nám to některý systém dokáže splnit. Odpovídají Martin Frýda a Jindřich Gloser, konzultanti HELIOS Orange Asseco Solutions, a.s.

Celý článek

 
Publikováno: 3. 4. 2014 | Počet zobrazení: 5864
 

Naše firma se zabývá zakázkovou i sériovou výrobou plastových výlisků a jejich následnou montáží. Čím dál více pociťujeme potřebu možnosti detailnějšího sledování jednotlivých procesů a činností, především v důsledku monitorování nákladů. Zajímají nás především přesnější informace o výrobních procesech - konkrétně rozpracovanost výroby a tok materiálu. Přáli bychom si najít efektivní způsob zadávání těchto dat do našeho stávajícího informačního systému a nahradit tak současnou papírovou evidenci. Ta nám již neposkytuje dostatečně rychlou zpětnou vazbu a v některých případech se nám dokonce potvrdila její neprůkaznost. Mimo lepší kontrolu výrobních činností a procesů bychom tak chtěli získávat i přesnější podklady pro odměňování našich zaměstnanců. Jaké řešení by bylo pro nás vhodné? Děkuji za odpověď.

Odpovídá Martin Holík, PC HELP, a.s., partner systému HELIOS Orange

Celý článek

 
Publikováno: 3. 4. 2014 | Počet zobrazení: 5477
 

Dotaz: Již několik let používáme informační systém pro základní evidování výroby. Chtěli bychom však pokročit dále a zavést kapacitní plánování. Bohužel narážíme na nedůvěru našich pracovníků. Netýká se to jen pracovníků výroby, kteří se obávají, že naši výrobu nelze efektivně řídit za pomoci kapacitního plánování, ale i pracovníků obchodu, kteří mají strach ze ztráty operativnosti domlouvání termínů dodávek. Jaký byste nám doporučili interní argumentaci a postup?

Odpovídá Ing. Jan Mlejnský, vedoucí oddělení systému Safír, Asseco Solutions, a.s.

Celý článek

 
Publikováno: 3. 4. 2014 | Počet zobrazení: 5529
 

Naše firma se zabývá výrobou součástek pro strojní zařízení. V minulosti jsme informační systém využívali pouze pro ekonomiku a obchod. Nyní jej ale chceme rozšířit, aby pokrýval také oblast výroby. Jak máme postupovat?

Odpovídá Ing. Jiří Flídr, ASV Náchod, a.s., partner systémů HELIOS.

Celý článek

 
Publikováno: 3. 4. 2014 | Počet zobrazení: 5315