EDF murr Schunk

Naše firma uvažuje o pořízení ERP systému. Ovšem vzhledem k tomu, že jsme firmou výrobní, potřebovali bychom, aby součástí systémy byly i moduly, jejichž prostřednictvím můžeme právě výrobu řídit. Existuje tato možnost nebo je nutné zakoupit systémy dva?

Odpovídá Ing. Miroslava Adamyová, manažerka značky HELIOS Green, Asseco Solutions, a.s.

 

Ačkoli lze procesy spojené s výrobou řídit i prostřednictvím samostatné aplikace – a v některých případech je touto aplikací běžný tabulkový kalkulátor – už pro výrobu poměrně malého rozsahu se vyplatí specializovaný modul informačního systému (IS), který je schopen zpravidla nejen nabídnout základní funkcionalitu, ale také řadu funkcí doplňkových, usnadňujících všechny fáze výrobního procesu. Současně je díky napojení na zbytek IS zajištěna automatická výměna dat, která je pro efektivní práci nezbytností. Jde především o spolupráci s moduly skladu, mezd, účetnictví, nákupu a prodeje.
Vzhledem k rozdílnosti různých druhů výrob má každá firma při rozhodování o nasazení systému zajišťujícího plánování, evidenci a sledování či řízení výrobních procesů v zásadě dvě základní možnosti: Lze využít některý z obecných standardizovaných modulů určených pro plnění uvedených úkolů, nebo zvolit modul přizpůsobený příslušnému oboru výroby. Výsledné rozhodnutí bude vždy záležet na konkrétních potřebách. Dovolím si uvést několik příkladů, založených na funkcionalitě konkrétního modulu Výroba, jenž je součástí systému HELIOS.
Pro fázi technické přípravy výroby nabízí modul Výroba v návaznosti na práci konstruktéra a technologa možnost sestavení kusovníku, technologického postupu a montážního kusovníku, umožňuje definovat alokaci zdrojů, tedy například zaměstnanců a strojů, nebo zadat podklady pro kalkulaci nákladů a podobně.
Při plánování a řízení výroby pak lze využít funkce pracující s výrobními příkazy, podporou tisku výrobní dokumentace nebo třeba automatizované vystavování skladových dokladů s možností rezervace materiálů pro jednotlivé výrobní příkazy. V rámci materiálového plánování pak lze pracovat třeba s bilancí potřeb materiálu v čase, definovat tok materiálu firmou, definovat dodavatele – externí i interní (sklady) a podobně.
Zásadní je rovněž podpora termínového a kapacitního plánování sériové výroby. Díky podrobným informacím o vlastnostech jednotlivých pracovišť a výrobních linek i o návaznosti jednotlivých technologických kroků, o dostupných skladových zásobách i o dalších nezbytných zdrojích lze nákladově optimalizovat organizaci výroby. Systém si přitom v případě potřeby poradí i s kombinací sériové výroby, montáže na objednávku a zakázkové výroby.
V některých výrobních firmách je podstatná i schopnost sběru informací přímo od výrobních strojů. Evidovány tak mohou být nejen počty vyrobených kusů, ale i podstatné technologické parametry, jako jsou teplota nebo tlak. Současně informační systémy disponují i funkcemi potřebnými pro zajištění správného servisu výrobních technologií.
Důležitá pro kteroukoli výrobní firmu je evidence výrobních nákladů – spotřebovaného času, množství a cen operací či kooperací, řešení kooperací, vyhodnocení stavu rozpracované výroby a případné generování dokladů pro její proúčtování, generování výdejek pro jeden i pro všechny výrobní příkazy nebo generování příjemek. Modul řízení výroby rovněž musí disponovat informacemi o práci zaměstnanců a o jejich odměňování. Tato data hrají významnou roli jak při určování nákladů na výrobu, tak při výpočtu odměn a zjišťování efektivity nákladů na jednotlivé zaměstnance či provozy. Pracuje se zde mimo jiné s výkazy práce, k jejichž vyplňování lze využívat čárových kódů nebo čipů; pracovník například může po dokončení každého úkonu načíst svou identifikační kartu a kód zakázky.
V některých případech je užitečné mít k dispozici funkcionalitu informačního systému, která přímo podporuje určitý druh výroby. Například v automobilové výrobě se místo běžných objednávek používají takzvané odvolávky, které se v pravidelných intervalech průběžně upřesňují. Informační systém pak zajišťuje, že jsou tyto odvolávky přijaty v požadované formě (EDI zprávy) a informace z nich jsou využívány pro řízení nákupu, výroby a expedice.
Řešení pro oblast energetiky a utilit obecně disponuje funkcemi pro evidenci měřicích míst a měřidel, sledování naměřených hodnot, jejich odvozené přepočty a kontroly, evidenci technologických objektů a jejich pravidelných akcí, ceníky energií a služeb s více úrovněmi a volitelnou časovou platností nebo platební kalendáře či cenové dodatky smluv. Nechybí ani zpracování a hromadné generování daňových a nedaňových záloh, dílčích plnění a výsledných vyúčtování nebo hromadné automatické párování přijatých plateb.
V případě zemědělské výroby je zase nezbytností podpora evidence zelené nafty, mechanizace, zvířat či hnojiv, nechybí pastevní deník nebo osevní postupy. A třeba v případě obuvnické výroby lze využít speciální funkce, které zajišťují kontrolu povolených a nepovolených velikostí u finálních výrobků, nebo přepočítávací koeficienty pro výpočet spotřeby materiálu u vyráběné velikosti.
Problematika plánování a řízení výroby je velmi rozsáhlá, a tak je v podstatě nemožné byť jen vyjmenovat všechny související činnosti a pozitivní dopady, které na ně má nasazení vhodného informačního systému. Z výše uvedeného nástinu je ale zřejmé, že modul pro řízení výroby může díky své funkcionalitě pomoci výrobu i související činnosti významně zefektivnit. Protože pokrývá i problematiku reklamací a dalších servisních činností, lze přínosy zaznamenat v rámci celého životního cyklu obchodního případu.

 

 
Publikováno: 3. 4. 2014 | Počet zobrazení: 5853 článek mě zaujal 1150
Zaujal Vás tento článek?
Ano