asseco Aimtec murr

Naše firma se zabývá zakázkovou i sériovou výrobou plastových výlisků a jejich následnou montáží. Čím dál více pociťujeme potřebu možnosti detailnějšího sledování jednotlivých procesů a činností, především v důsledku monitorování nákladů. Zajímají nás především přesnější informace o výrobních procesech - konkrétně rozpracovanost výroby a tok materiálu. Přáli bychom si najít efektivní způsob zadávání těchto dat do našeho stávajícího informačního systému a nahradit tak současnou papírovou evidenci. Ta nám již neposkytuje dostatečně rychlou zpětnou vazbu a v některých případech se nám dokonce potvrdila její neprůkaznost. Mimo lepší kontrolu výrobních činností a procesů bychom tak chtěli získávat i přesnější podklady pro odměňování našich zaměstnanců. Jaké řešení by bylo pro nás vhodné? Děkuji za odpověď.

Odpovídá Martin Holík, PC HELP, a.s., partner systému HELIOS Orange

 

Pro výše uvedený typ společnosti (zakázková + sériová výroba, montáž, výlisky) a její požadavky či očekávání se jako vhodné řešení jeví zavedení podrobnějšího sledování/evidence odpracované doby na jednotlivých operacích a potažmo dílcích. Nejlépe jako součást informačního systému ON-LINE - kvůli (ne)duplicitám a okamžité možnosti dalšího použití či zpracování těchto informací.

Jakým způsobem lze provádět evidenci výrobních operací?
Evidenci výrobních operací je možné provádět několika způsoby. První možnost - kdy pracovník sám zadá do systému čas, který na jednotlivé výrobní operaci strávil - je samozřejmě jistým pokrokem, stále však umožňuje chybovost a nepřesné sledování. V potaz je potřebné také vzít jistou pracnost s tím spojenou.
Druhou, mnohem efektivnější možností, je evidence výrobních operací systémem „zahájení – přerušení – ukončení“ a prostřednictvím čtecího zařízení. Při zahájení výrobní operace provede zaměstnanec pomocí čárového kódu nebo výběrem ze seznamu naplánovaných operací identifikaci konkrétní výrobní operace. Pokud v průběhu aktuálně prováděného úkonu musí zaměstnanec výrobní operaci pozastavit, provede volbu ze seznamu rozpracovaných výrobních operací a definuje důvod přerušení. Důvodů k přerušení práce může být mnoho - přestávka, porucha stroje, vada materiálu aj. Po finálním ukončení výrobní operace definuje zaměstnanec pouze počet vyrobených kusů a tím celý proces odvádění ukončí.

Nezpůsobí evidence operací zaměstnanci ztrátu produktivity práce v důsledku činnosti „navíc“?
Ne, nezpůsobí. Naopak, evidence výrobních operací pomocí RFID čipů nebo čárových kódů z výrobních průvodek umožňuje zaměstnanci pořizovat data pouze jednou a to na místě jejich vzniku. Není tedy nutné již pořízenou papírovou evidenci manuálně přepisovat do elektronické podoby a zanášet do informačního systému. Čárové kódy jsou načítány pomocí snímačů čárových kódů připojených přímo k počítači/terminálu ve výrobě. K zadání jednotlivých operací potřebuje zaměstnanec pouze numerickou klávesnici. Další možností je využití průmyslových počítačů s dotykovým displejem. Řešením pomocí tohoto dotykového panelu se zbavujeme potřeby externích periferií - zejména klávesnice. Na základě mnohaletých zkušeností lze tvrdit, že už po několika dnech si uživatelé tento jednoduchý princip rychle osvojí a plně zautomatizují. Velmi důležitým aspektem pro maximálně efektivní využití pracovní doby je správné rozmístění pracovišť vybavených tímto odváděcím hardwarem tak, aby zaměstnanci zbytečně neztráceli čas cestou k odváděcímu přístroji.

Jak je to s chybovostí zadávání dat?
Chybovost zadávání dat je omezena výše uvedenými technickými prostředky. Tedy snímačem čárových kódů, čtečkou RFID čipů a dalšími kontrolními mechanismy. Základním stavebním kamenem automatického sběru dat ve výrobě je správnost nastavení samotného procesu odvádění výrobních operací. Správně nastavenými procesy je chápáno například to, zda může zaměstnanec pracovat na více strojích současně nebo jestli je nastaveno automatické přerušení pracovního úkonu v obědové pauze apod. Do evidence výrobních operací je vždy zapojena kontrola pracovníka – většinou vedoucího výroby, případně je možné nastavení automatických kontrol pro nejčastěji prováděné chyby.

Jaké jsou přínosy této evidence?
Nejdůležitějším výstupem evidence výrobních operací pomocí čteček je přehled skutečné spotřeby času při realizaci výrobní operace, případně pro celý výrobek. V případě zakázkové výroby je možné pořízená data využít pro zpětné vyhodnocení zakázky - porovnáním předpokládaných a skutečných mzdových nákladů. U sériové výroby lze zase na základě získaných dat smysluplně tvořit normy potřebné pro technologické postupy, které velkou měrou ovlivňují konečnou cenu výrobků a tím i konkurenceschopnost výroby. V případě propojení evidence s daty z docházkového systému je to pak přehled procentuálního plnění zaměstnanců v rámci pracovní doby, což může hrát důležitou motivační roli. Zároveň jsou tato data také vstupem pro požadovanou funkčnost čtenáře tazatele – podklady pro odměňování.

Co dalšího tato evidence přinese?
Výše popsané řešení počítá s evidencí ON-LINE. Z tohoto plyne, že vedoucí pracovník má vždy přesný přehled o tom, na jaké operaci jednotlivý zaměstnanec aktuálně pracuje, případně kde jsou momentálně evidovány prostoje a z jakého důvodu. Pokud je na výrobní operaci evidován prostoj z důvodu poruchy, lze zajistit například i automatické operativní informování pracovníků údržby prostřednictvím hlášení v systému, resp. zasláním SMS na mobil, s jasnou identifikací stroje, který má poruchu, aby mohli v co nejkratším čase zjednat nápravu.
 

 
Publikováno: 3. 4. 2014 | Počet zobrazení: 5512 článek mě zaujal 1061
Zaujal Vás tento článek?
Ano