asseco Aimtec murr

Jsme středně velká firma s 20 zaměstnanci. Zabýváme se dopravní logistikou. Nežli budeme uvažovat o nějakém podnikovém systému typu ERP, chtěli bychom vědět, jak budou naše data chráněna proti ztrátě či poškození. Rovněž se obáváme konkurence, aby nám data z cloudu neunikla.

Odpovídá Ing. Petr Hampl, obchodní ředitel pro SMB, Asseco Solutions, a.s.

 

Na začátku bude dobré si vysvětlit, že ne vše co se za cloud vydává, skutečným cloudem je. Mnoho současných systémů (tzv. on-premise), které jsou dostupné na trhu již mnoho let a nabízí potenciálním zájemcům velké množství zajímavých referencí, umí dodavatel nabídnout alternativně v tzv. hostovaném režimu. Znamená to, že tento typ systému nainstaluje někam do hostingového centra a stará se o jeho provoz, zálohy dat, aktualizaci verzí. Řeší též případné výpadky hardwaru či systémového software. Zákazník tak k jeho provozu nepotřebuje, kromě rozumně rychlého připojení k internetu, žádnou další infrastrukturu, ani žádného správce systému či administrátora. Pouze bude dostávat na měsíční bázi faktury za užívání systému. Většina těchto systémů dostupných na našem trhu jsou však stále ještě aplikace napsané v technologiích, které se skutečným cloudem nemají až tak moc společného. To by však zákazníkovi nemuselo vadit, pokud bude dodavatelem ubezpečen, že tento typ provozování jeho aplikace nebude mít jakákoli jiná omezení.
 Podnikových informačních systémů kategorie ERP vytvořených již v nových technologiích, které pracují čistě jako cloudové aplikace, není na našem trhu ještě takový dostatek, aby si potenciální zákazník mohl skutečně vybrat ten pro něj ideální. Na druhou stranu je třeba poznamenat, že trend cloudu se již i do systémů ERP dostal a zabydluje se zde. Je asi pochopitelné, že nejprve se objevují u malých zákazníků a tedy tam, kde není většinou z minula nainvestováno do robustní infrastruktury. Postup trendu cloudu jde tedy zespodu nahoru. Je otázkou, zda v současnosti najdete pro váš obor podnikání systém obsahující jak základní procesy typu ekonomika a finance, skladová logistika, lidské zdroje, CRM, jednoduché BI, tak i pro vás klíčové procesy dopravní logistiky.
 Logistika, ať již skladová, odbytová či dopravní, je dnes již jedním z mála oborů, ve kterém může firma zaznamenat skokový posun vpřed. A podnikový informační systém je nástrojem, který vám v ideálním případě může pomoci odlišit se od konkurence a dokonce ji předběhnout. K naplnění tohoto ambiciózního - leč splnitelného - cíle je nutné mít vždy na paměti, že většina firem dnes využívá svůj systém pouze k evidenci svých procesů a povinnému výkaznictví ke státu a jeho složkám. Vyšší metou je však absolutní využití systému k maximalizaci přidané hodnoty, k budování zákaznické loajality, k optimalizaci logistických a finančních toků, získání konkurenčních výhod apod.
 A nyní k bezpečnosti dat, o něž máte obavu, které rozumím. Rozdělme ji na dvě základní skupiny. V podstatě tak, jak jste již i učinil ve svém dotazu. Na obavu se ztráty dat či jejich poškození bez úmyslu data zneužít a tu druhou - zákeřnější - obavu ze zneužití dat či dokonce jejich krádež.
První obavu můžete pustit z hlavy. Tedy samozřejmě v případě, že si vyberete důvěryhodného dodavatele. Ale to je stejný proces, jako byste si vybíral dodavatele čehokoliv jiného, například kancelářských a skladových prostor či vozového parku. Zajímáte se především o jeho historii, stabilitu, finanční a personální zázemí, dostatek a kvalitu referencí apod. Věřte mi, že každý důvěryhodný dodavatel hostingu disponuje technologickým zázemím, díky kterému je o vaše data pečována minimálně se stejnou mírou pozornosti, jako by byla u vás v podniku. Většina zkušeností však ukazuje, že zabezpečení svých dat hodně firem podceňuje. Spoléhá se, že kdysi koupila nějaký server, v té době stál dost peněz a naštěstí se od té doby nic nepřihodilo. Často však zapomíná, že v té době neřešili např. zálohu dat pro případ havárie pevného disku, nebo že na zálohovacím médiu není dostatek místa. Nebo že zálohovací média jsou již stará či dokonce, že již ve firmě ani nepracuje správce serveru, který se o něj tehdy staral a instaloval jej… Naopak dodavatelé a poskytovatelé hostingu skutečně dobře ví, jak se dnes profesionálně o bezpečnost vašich dat postarat.   
S tou druhou obavou je to o něco složitější. Jistě i v případě, že nyní již nemáte obavy z poškození či ztráty dat, budete se bát, že by mohl někdo vaše data zneužít. Obava je na místě, realita však v našich podmínkách dosud ukazuje, že opět míra pravděpodobnosti takovéhoto zneužití je naprosto minimální a náklady na zneužití jsou přímo úměrné případnému zisku ze zneužitých dat. Jednoduše řečeno: Poskytovatel cloudové služby pracuje na komerční bázi a jeho core business je postaven na co největším počtu nových uživatelů jeho služby, tedy na jeho důvěryhodnosti. Dlouhodobý zisk z provozu služeb bude tedy vždy znatelně vyšší, než zisk ze zneužití dat, zejména pokud by byl případ zveřejněn, či jen podezření na ně.
Obavy ze zneužití svých dat slýchám celkem často. Právě díky této obavě je tempo postupu tohoto trendu v našich zeměpisných podmínkách relativně pozvolné. O něco lépe v otázce důvěry o svá data jsou na tom u našich sousedů v Rakousku a Německu.
A nakonec si dovolím jednu zlatou radu. Naprostá většina solidních poskytovatelů cloudových aplikací či pouhého hostingu je připravena pozvat vás k osobní návštěvě jejich zázemí, kde uvidíte prostředí a konkrétní pracovníky, kteří se budou o vaše data starat. Požádejte své potenciální dodavatele o takovouto návštěvu. Pro váš klid přijďte i neohlášeni.


 

 
Publikováno: 3. 4. 2014 | Počet zobrazení: 5537 článek mě zaujal 1136
Zaujal Vás tento článek?
Ano