EDF murr Schunk

Specifické požadavky strojírenské výroby

Už několik let mám na starosti řízení středně velké strojírenské firmy. Výrobu jsme zde však dosud řídili pouze za pomoci Excelu. Důvodem bylo, že ERP systémy, s nimiž jsme se tu a tam setkali, neumožňovaly všechny úkony, které specifikum naší výroby vyžaduje. Díky létům zkušenosti z naší branže totiž velmi dobře víme, co potřebujeme a zajímá nás tedy, zda nám to některý systém dokáže splnit. Odpovídají Martin Frýda a Jindřich Gloser, konzultanti HELIOS Orange Asseco Solutions, a.s.

 

O tom, že strojírenská výroba má mnohá specifika a že strojařům opravdu pomůže pouze takový systém, který dokáže tato specifika akceptovat, není pochyb. Do výčtu toho, co dnešní strojaři chtějí a co jim v jejich práci opravdu pomůže, patří například externí zařízení, která doplňují funkcionalitu ERP. Třeba terminály na odvádění výroby. Každý výrobní postup se totiž skládá z několika kroků, které se do terminálu zadají. Ten pak na základě zadání provádí evidenci práce, respektive jeho prostřednictvím ji evidují sami pracovníci. Nad přehledem splněných operací se pak vyhodnocuje produktivita každého jednotlivého pracovníka a to po stránce výkonnostní, časové či po stránce zmetkovitosti. Díky externímu terminálu se eviduje a vyhodnocuje též efektivita pracoviště či jednotlivých strojů.
Podobně užitečným nástrojem je třeba také čtečka pro sklady, pracující na základě čárových kódů, která se využívá k evidenci příjmu a výdeje materiálu.

Jak pomocí IT bojovat proti zmetkům?
Málokdo ví, že slovem Zmetci byli v pohanských dobách označováni bůžci, které měli naši předkové ve svých obydlích, jimž se klaněli a kteří přinášeli jejich domovům štěstí. Dnes se zmetkům neklaníme a štěstí nám rozhodně nepřinášejí. Naopak, pokud by jich bylo hodně, přinesli by výrobci určitě smůlu v podobě ztráty zákazníka. Proto je velmi důležité, aby ERP uměl sledovat počty zmetků a vytvářet tzv. opravné příkazy. Systém by také měl umět vyčíslit hodnotu zmetku a zaevidované zmetky přijmout na sklad neshod v souladu s ISO dokumentací.
To se týká celé strojírenské výroby, ovšem konkrétně výroba automobilů jde ve svých požadavcích ještě dál. Zde je požadována i přesná dohledatelnost, čili „traceabilita“. To znamená, že výrobci chtějí mít možnost u každého dílu kteréhokoli finálního výrobku přesně vědět takové detaily, jako ze které tavby pochází materiál, kterým prošel atestem a podobně. Jde totiž o bezpečnost a tady rozhodně není čas na to, cokoli podcenit. A evidence toho všeho je pochopitelně úkolem informačního systému.

Jak na kooperaci a na mzdy
Pokud výrobce nemá vlastní technologii pro některou část výroby – například pro povrchovou úpravu dílů – zadává tuto část výroby jiné firmě. To se nazývá kooperace. ERP systém, aby kterékoli výrobě, ale té strojní zejména, skutečně pomohl, musí umět počítat se všemi potřebnými kooperacemi a zanášet je do Plánu výroby či počítat s nimi při kalkulacích.
Dalším specifickým požadavkem výrobních a zejména strojařských firem je přímé propojení výroby se mzdovým modulem. Tím je umožněna bezproblémová evidence jednotlivých pracovníků a jimi odvedené práce, takže „online“ mohou vznikat podklady pro výpočet mezd. Samozřejmě, že výstup je před zpracováním kontrolován operátorem výroby, ale mzdové účetní se tím výrazně zkrátí čas nutný pro výpočet mezd, protože údaje nemusí přepisovat do systému ručně. To se stává v případě, že firma má jiný systém pro mzdy a jiný pro řízení výroby.

Plánování kapacit a externími programy
Dnešní zákazníci (nejen) strojírenských firem jsou velmi nároční, co se týká garance včasnosti dodávek. Díky pokročilému kapacitnímu plánování, které je trendem v dnešních moderních systémech řízení výroby, a v některých případech také díky přidaným mobilním zařízením, je obchodník schopen předpovídat jako z nejjasnější křišťálové koule. Již při přebírání objednávky může, na základě zjištění obsazených kapacit, zjistit termín výroby pro konkrétní objednávku a nebo naopak na základě přijaté objednávky zpracovat technologickou přípravu výroby - TPV - a zaplánovat výrobu.
Další důležitou schopností ERP pro strojírenskou výrobu je jeho schopnost propojit TPV s externími konstrukčními programy. Konstruktéři dnes často pracují například v programech SolidWorks či Inventor, přičemž podklady čerpají z ERP. V 3D programu pak vymodeluje rozpisku výkresu a datový model pošle zpět do ERP, kde je na jeho základě sestaven kusovník dílů.
Vzhledem k obrovské konkurenci, která dnes vládne mezi strojírenskými firmami, je pro ně životně důležité, aby požadavky svých zákazníků dokázali plnit s maximální rychlostí a v maximální kvalitě. ERP a jeho „chytré doplňky“ jim v tom nezanedbatelnou měrou pomáhá.
To jen opravdu v kostce. Pokud byste měl zájem se v praxi přesvědčit, co vše umí a v čem mohou právě vaší společnosti pomoci informační systémy pro řízení výroby, doporučujeme jediné: zjistěte si, který systém či které systémy se řízením výroby zabývají a nechte si je předvést přímo v provozu některé z jejich referenční firem. Samozřejmě ideálně těch, jejichž oblast výroby je co možná nejpodobnější té vaší. 

 
Publikováno: 3. 4. 2014 | Počet zobrazení: 5434 článek mě zaujal 1042
Zaujal Vás tento článek?
Ano