hnv murr

Již 20 let jsem majitelem a současně ředitelem středně velké strojírenské výrobní firmy. Investice realizujeme průběžně, přičemž převážně plynou do inovace strojového parku, nových technologií, vzdělávání zaměstnanců či provozní IT infrastruktury. Podnikový informační systém jsme dosud chápali jen jako nástroj na řešení ekonomicko-účetní agendy. Logistické, obchodní a výrobní činnosti jsou u nás řešeny dílčími programy, samostatnými evidencemi či intuicí a zkušenostmi. Zisk naší firmy je v posledních letech kolísavý, ale zatím uspokojivý. Nedávno k nám však přišel zástupce IT firmy a snažil se nás přesvědčit, že jediná možnost, jak udržet náš byznys v černých číslech, respektive tato čísla zvýšit, je investice do moderního výrobního ERP systému.

Naše otázka zní, proč bychom měli investovat do nějakého evidenčního softwaru, když jsme výrobní společnost a nositelem práce jsou stroje a lidé? Koupím-li nový stoj, není to pro mne lepší investice, nežli nabízený výrobní ERP? Odpovídá Ing. Lukáš Ontl, vedoucí analytického centra HELIOS Orange, Asseco Solutions

 

Odpověď na otázku, zda je lepší pořídit nový výrobní stroj, investovat do vzdělání svých zaměstnanců či do zmíněného ERP systému, je správná, ať si na ni odpovíme ano i ne. Není klíčové do čeho investujeme, ale kdy investujeme. Tedy jaká je naše výchozí situace a jaká omezení nám tato situace přináší.
Prapodstata odpovědi na tuto otázku má ale často kořeny hluboko ve vnímání těch, kteří mají investici rozhodovat. Zkušenost říká, že představitelé výrobních firem „starších“ ročníků se stylizují do role „výrobního managera“. Tedy typu: „My jsme výrobní firma a našim úkolem je vyrábět. K tomu potřebujeme stroje, prostory, lidi. Ostatní (včetně ERP) je podružné a zakázky mi nepřinese.“
Oproti tomu mladší ročníky vnímají ICT a tedy i ERP jako nástroj, pomocí kterého lze dosahovat lepších výsledků. Tito lidé obsazují především posty v obchodních, produktových či marketingových odděleních a uvědomují si, že bez zajištění odbytu je výroba pouze nákladová položka.
Je tedy cílem výrobní společnosti vyrábět proto, aby měla co prodávat. Nebo prodávat, aby měla co vyrábět? Česká republika byla a nadále zůstává zemí výroby, především pak ve strojírenství. Oproti letům minulým se však výrazně změnil trh, a to jak na straně odbytu, tak konkurence. Kvalita, včasnost a nízká cena dnes patří mezi standardy, které zákazník automaticky očekává. Výrobní společnosti se čím dál více stávají závislými na dovednostech a schopnostech svých obchodníků a současně musí uspokojit požadavky, které jsou kladeny ze strany odběratele.
Pro úvahu o zacílení investice je podstatná situace, ve které se společnost nachází.   Jinak bude uvažovat ta, která má garantovaný odbyt, jde tedy spíše o velkosériovou výrobu působící na širokém trhu, či o případy, kdy jde o specializovaný typ výroby, kde působí omezený počet konkurentů.
Většina firem se však potýká s neustálými výkyvy trhu, agresivní konkurenční politikou či s výrazně se zvyšujícími požadavky odběratelů. Výrobní společnost tehdy musí řešit klíčová témata, mezi která řadím:
-    řízení nákladů
-    detailní výrobní kalkulace (ať plánované, tak reálné)
-    řízení kooperací
-    produktivita práce (primárně personální)
-    plánování výroby
a řízení obchodu
Bez výše uvedeného dnes není možné dosáhnout potřebné efektivity, či dokonce uvažovat o růstové strategii. Zvládnout výše uvedené lze efektivně pouze pomocí kvalitního nástroje, jímž však tužka s papírem, excel či účetní SW bezpochyby není.
Mezi hlavní atributy, které ovlivňují vážnou úvahu o zavedení ERP, jsou:
-    Velikost firmy (řízení přes struktury, nikoliv napřímo)
-    Složitost struktur a řízených procesů  
-    Vysoké konkurenční prostředí (tlak na cenu, termín, kvalitu, garanci, apod..)
-    Složitost TPV
-    Řízení zásob
-    Reálná aplikace kvality managementu
-    Náročnosti výrobních zakázek (garance termínů, traceability, kooperace, apod..)
V této souvislosti si připomeňme hlavní požadavky na ERP:
-    Snížení administrativy (navýšení produktivity práce)
-    Možnost efektivní kontroly
-    Transparentnost a dohledatelnost dat
-    Efektivní sběr, evidence a hlavně vyhodnocení dat
-    Minimalizace rizik (především personálních v oblasti know-how)
-    Benchmarking a forecasting
Můžeme konstatovat, že výkonnost podniku je dnes dána především kvalitou informací, jejich správným vyhodnocením a především správným a včasným rozhodnutím. Toho lze bez kvalitního ERP dosáhnout jen velmi obtížně.
Pokud se k vám ohlásí vámi zmíněný obchodní zástupce, zvažte prosím výše uvedené. ERP není pouze o řešení dílčí ekonomické, obchodní či výrobní agendy. Je to komplexní nástroj pro řízení podniku. Svět kolem nás se stále zrychluje, množství dat se navyšuje a teze, které platily před pár lety, jsou nahrazovány novými.  Dnes již není možné uvažovat pouze o výrobě, ale o efektivitě celé firmy.
 A přemýšlíte-li, zda je lepší toto téma řešit v okamžiku, kdy máte dostatek práce (ale jste pracovně vytíženi), nebo máte málo práce (ale také nemáte čas, neboť se snažíte práci zajistit), moje odpověď zní: Správný čas je tehdy, kdy jste ochotni naslouchat zkušenostem jiných a máte náladu na zlepšení.
 

 
Publikováno: 3. 4. 2014 | Počet zobrazení: 5101 článek mě zaujal 1013
Zaujal Vás tento článek?
Ano