Návrh na prodloužení platnosti dohod o silniční dopravě

Evropská komise dne 5. 3. 2024 zaslala Radě (EU) aktualizaci dohody s Ukrajinou a Moldavskem a návrh na jejich prodloužení do konce roku 2025 s cílem zlepšit její provádění a zároveň zachovat její cíle a oblast působnosti.

Celý článek

 
Publikováno: 9. 5. 2024 | Počet zobrazení: 94
 

EU stanovila pravidla pro fungování AI.

Europoslanci schválili v březnu nové předpisy pro fungování umělé inteligence. Akt o umělé inteligenci je podle expertů prvním svého druhu na světě a mohl by ovlivnit podobné normy také v zemích mimo EU.

Celý článek

 
Publikováno: 9. 5. 2024 | Počet zobrazení: 90
 

Údaje počtu úmrtí na silnicích v EU naznačuje spíše stagnaci

Evropská komise zveřejnila 8. března 2024 předběžné údaje Evropského střediska pro sledování bezpečnosti silničního provozu (ERSO) o smrtelných nehodách na silnicích za rok 2023.

Celý článek

 
Publikováno: 26. 4. 2024 | Počet zobrazení: 95
 

Pracovníci si polepší v odpočinku

S počátkem roku 2024 došlo i k několika změnám týkajícím se oblasti pracovního práva a předpisů, které upravují pracovní podmínky, ale omezují benefity.

Celý článek

 
Publikováno: 21. 3. 2024 | Počet zobrazení: 112
 

Auta pod dohledem – kromě elektromobilů

K možným argumentům pro pořízení elektromobilu asi nyní přibude další: tyto vozy jsou (zatím) na rozdíl od svých protějšků se spalovacími či hybridními pohony mimo dohled unijních orgánů. I to je jedna z novinek, kterou přinesl rok 2024.

Celý článek

 
Publikováno: 21. 3. 2024 | Počet zobrazení: 108
 

Návrh zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Dne 1. prosince 2023 byl schválen ve třetím čtení schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR návrh zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, a to ve znění pozměňovacích návrhů poslanců.

Celý článek

 
Publikováno: 16. 1. 2024 | Počet zobrazení: 244
 

Iniciativa EU v oblasti webu 4.0 a virtuálních světů

Evropská unie předložila Radě, EP a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru dokument – Iniciativa EU v oblasti webu 4.0 a virtuálních světů: náskok na cestě k další technologické transformaci, který reaguje na nedávné sdělení o dlouhodobé konkurenceschopnosti EU, jež označilo web 4.0 za technologický přechod k propojenému světu.

Celý článek

 
Publikováno: 12. 12. 2023 | Počet zobrazení: 154
 

Právní úprava recyklace a řízení konce životnosti automobilů

Evropská komise dne 13. července 2023 předložila do legislativního procesu návrh upravující výrobu a zpracování vozidel na konci životnosti. Toto nařízení nahradí stávající směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES.

Celý článek

 
Publikováno: 9. 11. 2023 | Počet zobrazení: 163
 

Infrastruktura pro alternativní paliva

Rada (EU) schválila 27. července 2023 formou nařízení nový právní předpis, který by měl vytvořit přímo použitelný právní nástroj pro větší počet dobíjecích a čerpacích stanic v celé Evropě.

Celý článek

 
Publikováno: 19. 10. 2023 | Počet zobrazení: 228
 

Jste připraveni na nový zákon o kyberbezpečnosti?

Nový zákon o kybernetické bezpečnosti, který obsahuje mj. změny vyplývající z evropské bezpečnostní směrnice (tzv. NIS2) a měl by vstoupit v účinnost v říjnu 2024, kdy končí transpoziční lhůta pro přijetí unijního právního aktu, přinese firmám celou řadu nových povinností.

Celý článek

 
Publikováno: 16. 10. 2023 | Počet zobrazení: 210