asseco Aimtec murr

Pracovníci si polepší v odpočinku

S počátkem roku 2024 došlo i k několika změnám týkajícím se oblasti pracovního práva a předpisů, které upravují pracovní podmínky, ale omezují benefity.

 

Jednou z hlavních je zavedení nároku na placenou dovolenou u pracovníků na dohodu o provedení práce (DPP) nebo dohodu o pracovní činnosti (DPČ). Pokud pracovní poměr trvá nepřetržitě minimálně čtyři týdny a je odpracováno aspoň 80 hodin, mají nárok na dovolenou stejně jako běžní zaměstnanci. Pro účely výpočtu dovolené zákon pracuje s fiktivní délkou týdenní pracovní doby 20 hodin týdně.
Změny se týkají i předepsané doby odpočinku. Zaměstnanci mají nárok během 24 hodin po sobě jdoucích na nepřetržitý denní odpočinek v trvání nejméně 11 hodin a mladiství zaměstnanci aspoň 12 hodin. V rámci týdne musí mít zaměstnanci nepřetržitý odpočinek alespoň 24 hodin, mladiství 48 hodin.
Novelizace pracovněprávních předpisů přinesla i zpřesnění práce na dálku, jejímž předpokladem je existence písemné dohody, která ji výslovně připouští. Jediná výjimka připouští „nucený“ home office nařízený z moci úřední. To vše ale za podmínek, kdy to povaha vykonávané práce umožňuje a místo výkonu práce na dálku je pro to způsobilé.
Důležitá je i otázka nákladů takovéto formy práce, kde se připouští trojí režim: zaměstnanec své náklady eviduje a prokáže jejich výši, kterou zaměstnavatel uhradí, případně se dohodnou na paušální částce, zahrnující náhradu nákladů, jež zaměstnanci při výkonu práce na dálku vznikly (základní částku stanoví každoročně vyhláškou ministerstvo práce a sociálních věcí, a to za každou započatou hodinu práce). Nově je možná i varianta, že zaměstnanci náhrada nákladů nepřísluší.
Na nepeněžní benefity poskytované pracovníkům se od letoška pro všechny jejich druhy vztahuje úhrnný roční limit pro jejich osvobození od daně ze závislé činnosti ve výši poloviny průměrné mzdy (pro rok 2024 představuje částku 21 983 Kč), ale jejich hodnota přesahující uvedený limit již bude považována za zdanitelný příjem zaměstnance s povinností odvodů sociálního a zdravotního pojištění.
Zaměstnavatel bude výdaje na nepeněžitá plnění, osvobozená od daně na straně zaměstnance, vylučovat z daňově uznatelných nákladů, pokud však nepeněžní příjmy zaměstnance limit pro osvobození přesáhnou, bude jejich hodnota nad limit daňově uznatelným výdajem na straně zaměstnavatele.

Jan Tax
Foto: Pixabay

 
Publikováno: 21. 3. 2024 | Počet zobrazení: 115 článek mě zaujal 19
Zaujal Vás tento článek?
Ano