asseco Aimtec murr

Jsou všechny chemické látky označeny?

V červnu 2015 končí v Evropské Unii přechodné období pro zavedení povinného označování chemických látek podle nařízení CLP (klasifikace, označování a balení). Od června musí být všechny nebezpečné chemické látky a směsi označeny předem definovanou etiketou CLP. Kvalitní tiskové systémy společnosti Brady poskytují společnostem šablony etiket a symbolů odpovídajících nařízení CLP, a dávají jim tak možnost vytvořit flexibilní a snadné vnitropodnikové řešení pro tisk etiket CLP. Je čas jednat.  

 

Nebezpečné látky musí být označeny speciálními CLP etiketami. Nařízení CLP je předpis povinný pro celou Evropskou Unii, který kromě jiných povinností zavádí požadavek jasně označovat produkty obsahující nebezpečné chemické látky. Nařízení CLP Evropské Unie vychází z globálního harmonizovaného systému OSN pro chemické látky a od června 2015 platí pro všechny členské státy unie povinnost jej dodržovat u všech nebezpečných chemických látek a směsí. Každá látka označená jako nebezpečná, stejně jako každá směs obsahující třeba jen jednu z těchto nebezpečných látek, musí být tak od června letošního roku označena etiketou CLP.
Z důvodu varování zaměstnanců, manipulačních pracovníků, zákazníků a každého, kdo by mohl přijít do kontaktu s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi, byl vytvořen systém piktogramů a bezpečnostních varování k jejich označení. Téměř všechny chemické látky v EU musí splňovat požadavky nařízení CLP na identifikační označení tak, aby byla zajištěna jejich srozumitelnost v celé Evropě, protože tyto chemické látky bývají součástí běžného života každého člověka.
Za účelem dodržení daného nařízení musí etiketa CLP obsahovat výstražné symboly, příslušné signální slovo, věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení, název, adresu a telefonní číslo dodavatele, nominální množství látky nebo směsi v balení a identifikátory produktu. Dále musí informovat o způsobu, jak se vyhnout zdravotním rizikům a co dělat v případě vystavení působení látky.

 

 
Publikováno: 29. 6. 2015 | Počet zobrazení: 3039 článek mě zaujal 666
Zaujal Vás tento článek?
Ano