asseco Aimtec murr

Ukončení chladiva R22

 

 

Od 1 ledna 2015 platí zákaz používání chladiva R22, který se opírá o Český zákon na ochranu ovzduší č. 73/2012 Sb., a Slovenský zákon o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (č. 321/2012Z.z.), jež se odvolává na nařízení Evropské komise č. 1005/2009/ES, které (v článku 11, odst. 3) vymezuje pravidla pro recyklované hydrochlorfluoruhlovodíky. Ty bylo možné ještě do 31. prosince 2014 používat při údržbě, nebo opravě již instalovaných chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel, pokud byly znovuzískány z těchto zařízení, avšak s tím, že je může použít pouze podnik, který znovuzískání provedl v rámci údržby nebo opravy, nebo pro nějž bylo znovuzískání provedeno v rámci údržby nebo opravy. Tato možnost však skončila k 1. lednu 2015, a od počátku letošního roku platí již úplný zákaz používání těchto látek, definovaný i v původním nařízení o fluorovaných látkách, které mělo číslo 2037/2000/ES. Nyní platné nařízení č.1005/2009/ES je jeho novelizací. Nařízení EK jsou nadřazená národní legislativě a nemusí být do ní přejímána - platí automaticky.

 

 
Publikováno: 7. 4. 2015 | Počet zobrazení: 2957 článek mě zaujal 605
Zaujal Vás tento článek?
Ano