Exekuce po novém, aneb jak stát předává ochranu práv osob do rukou soukromé sféry

Začátkem listopadu (přesněji 9. listopadu 2011) česká vláda v tichosti a za příslovečného nezájmu českých médií, které se zásadně nevyjadřují k podstatným otázkám života společnosti, aby pak měli dostatek prostoru pro vytváření mediálního klamu, schválila návrh novely občasného soudního řádu, exekučního řádu a dalších 11 zákonů a předložila ho projednání Poslanecké sněmovně.  

Celý článek

 
Publikováno: 14. 2. 2012 | Počet zobrazení: 4245
 

Kontaktním místem veřejné správy budou moci být i banky autorizované Ministerstvem vnitra

Dne 29.srpna 2011 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 263/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Datum účinnosti : 29. listopadu 2011.   

Celý článek

 
Publikováno: 9. 12. 2011 | Počet zobrazení: 3756
 

Evropský parlament k integritě a transparentnosti trhu s energií

Zářijové plénum Evropského parlamentu zásadně přispělo k další liberalizaci trhu elektřinou a plynem. Poslanci totiž podpořili návrh nařízení o integritě a transparentnosti trhu s energií (KOM 2010/0726) v pozměněném znění. Pokud se Evropská komise s pozměněným návrhem ztotožní, má tento otevřenou cestu k realizaci.  

Celý článek

 
Publikováno: 9. 12. 2011 | Počet zobrazení: 3618
 

Zvýšené poplatky zdraží úhradu dluhů

Od září se soudní spory dále prodraží, což může způsobit problémy hlavně při řešení drobných dluhů. I relativně drobní dlužníci, kteří podle rozhodnutí soudu dluží např. třeba jen částky v řádu tisícikorun zaplatí navíc nad původní sumu výrazně více než dosud. Důvodem jsou zvýšené soudní poplatky.   

Celý článek

 
Publikováno: 19. 10. 2011 | Počet zobrazení: 3913
 

Nová pravidla pro tachografy v silniční dopravě mají ušetřit více než 500 milionů EUR ročně

Se záměrem plně využít nové technologické možnosti, jako je družicové určování polohy, navrhla Evropská komise revizi právních předpisů týkajících se tachografů. Konkrétně předložila k dalšímu legislativnímu projednávání dne 19. července 2011 návrh Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006.

Celý článek

 
Publikováno: 19. 10. 2011 | Počet zobrazení: 4185
 

Evropská unie rozšířila zákaz používání těžkých kovů v elektrických a elektronických zařízeních

Dne 21. července 2011 vstoupila v platnost směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, která byla vyhlášená v Úředním věstníku EU 1. července. Byť k nabytí účinností jejich ustanovení, čili termínu, od kterého se jí přizpůsobí právní řády členských států EU, ještě nějaký čas uplyne, již dnes je vhodné se na to připravit.  

Celý článek

 
Publikováno: 19. 10. 2011 | Počet zobrazení: 4379
 

Výrobci vozidel musí poskytnout identifikační údaje náhradních dílů

Evropská komise doplnila emisní nařízení „Euro 5“ přijetím nového zákona, který reguluje přístup k elektronickým identifikačním údajům náhradních dílů těm účastníkům trhu, kteří nejsou součástí sítě výrobce vozidel.   

Celý článek

 
Publikováno: 18. 10. 2011 | Počet zobrazení: 4825
 

Evropský plán energetické účinnosti: Další úspory podpoří renovace a inteligentní měřiče

Energetika se stala v posledních letech snad nejvíce dominujícím průmyslovým odvětvím při tvorbě práva v EU. Jen výčet názvů legislativních dokumentů, ať již mezinárodních smluv, tak směrnic a nařízení EU až po právní úpravy v jednotlivých členských zemích by vydal na samostatnou knihu.   

Celý článek

 
Publikováno: 18. 10. 2011 | Počet zobrazení: 3757
 

Soudní dvůr EU rozporoval ustavení Soudu pro evropské patenty a patenty Společenství

Úsilí o celoevropskou soudní patentovou ochranu zasáhla nečekaná rána. Soudní dvůr Evropské unie v Lucemburku totiž vydal 8. března 2011 posudek, v němž konstatoval, že návrh dohody, kterou se zřizuje Soud pro evropské patenty a patenty společenství, není slučitelná s právem Evropské unie.      

Celý článek

 
Publikováno: 18. 4. 2011 | Počet zobrazení: 4524
 

Bude mít Evropa společný systém pro výpočet firemních daní?

   

Celý článek

 
Publikováno: 18. 4. 2011 | Počet zobrazení: 4005