asseco Aimtec murr

Kontaktním místem veřejné správy budou moci být i banky autorizované Ministerstvem vnitra

Dne 29.srpna 2011 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 263/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Datum účinnosti : 29. listopadu 2011.   

 

Czech POINT neboli Český Podací Ověřovací a Informační Národní Terminál (kontaktní místo veřejné správy poskytující občanům zejména ověřené údaje vedené v centrálních registrech) se připravuje na další významný milník: Od 29. listopadu 2011 se za přesně stanovených podmínek mohou stát kontaktním místem pro výkon veřejné správy i banky. Dojde tak k dalšímu přiblížení výkonu veřejné správy občanům.

Síť CzechPOINTu se rozrůstá

Na základě zmíněné novely dojde k rozšíření stávající sítě kontaktních míst veřejné správy o banky, kterým byla ministerstvem vnitra udělena autorizace k výkonu působnosti kontaktního místa veřejné správy (tzv. "osoba autorizovaná ministerstvem"), pokud splňuje věcné, personální, technické, bezpečnostní a organizační podmínky pro výkon této působnosti. Autorizace se uděluje na dobu 5let. Osoba autorizovaná ministerstvem platí za autorizaci k výkonu působnosti kontaktního místa veřejné správy za každý kalendářní rok poplatek 2 000 000 Kč, který vybírá ministerstvo.
Pro výpis z rejstříku trestů, katastru nemovitostí nebo kvůli ověření počtu trestných bodů z Centrálního registru řidičů tak kromě na radnici, poště nebo k notáři budou moci zajít občané i na Ministerstvem vnitra (MV) autorizované bankovní pobočky.
„Taková banka bude mít povinnost vykonávat v souladu s provozním řádem všechny agendy dostupné na Czech POINTu a zaměstnanci banky se stanou tzv. asistenty Czech POINT, kteří budou muset složit zkoušku z konverze,“ uvedla Jarmila Šmardová, vedoucí projektu Czech POINT MV.
Už dnes široká a komfortní síť Czech POINTů se tak bude moci ještě více rozšířit. Pokud si např. bude chtít podnikatel založit účet nebo požádat o úvěr, nebude muset, pokud jeho banka bude mít autorizaci, jít zvlášť na Czech POINT a zvlášť do banky, ale vyřídí vše na jednom místě. MV bude soukromoprávním subjektům, které budou mít zájem kontaktní místo provozovat, nejen vydávat autorizaci, ale bude mít možnost nad těmito subjekty vykonávat kontrolní činnost, případně akreditaci odebrat.
Odbor veřejné správy Ministerstva vnitra připravuje novelizaci vyhlášky č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy). Síť CzechPOINtů tak postupně posílí ještě obecní úřady, které chtějí provozovat kontaktní místo a zaslaly do konce září příslušnou žádost, a mohly být uvedeny v novelizované vyhlášce.

Rychlejší a přístupnější veřejná správa

Jedním z cílů eGovernmentu je zrychlit, zpřístupnit a zpříjemnit služby občanům. Proto se postupně vytvořila rozsáhlá a snadno dostupná síť poboček Czech POINTů, která odbourala někdejší zdlouhavé cestování po úřadech a sjednotila různá vyřizování na jedno místo, které plní funkci asistovaného místa výkonu veřejné správy, kde může každý člověk zažádat o výpis z veřejných i neveřejných rejstříků, podat podání, zažádat o datovou schránku, či provést autorizovanou konverzi na žádost. Czech POINTy jsou v současné době rozšířeny na více než 6 600 obecních a krajských úřadech, vybraných pracovištích České pošty, zastupitelských úřadech, kancelářích Hospodářské komory a také v kancelářích notářů. Pro vyhledání Czech POINTů v konkrétní lokalitě lze použít interaktivní mapu na www.czechpoint.cz. Vývoj a využívání systému dokumentují např. následující údaje.

Vybrané statistiky Czech POINT k 31. srpnu 2011:

Počet kontaktních míst – 6 731
Počet vydaných výstupů - 5 614 000. Z toho: Rejstřík trestů - 2 668 000, Katastr nemovitostí – 1 343 000, Obchodní rejstřík – 978 000, Centrální registr řidičů (body) - 245 000, Konverze dokumentů – 185 000, Živnostenský rejstřík – 138 000, Žádost o zřízení datové schránky – 33 000, Systém kvalifikovaných dodavatelů – 18 000, Ostatní – 6 000
Počet výstupů po letech:
2007 – 54 000
2008 – 984 000
2009 – 1 483 000
2010 – 1 814 000
2011 – 1 279 000

 

(zdroj: Ministerstvo vnitra ČR)
 

 

 
Publikováno: 9. 12. 2011 | Počet zobrazení: 3778 článek mě zaujal 803
Zaujal Vás tento článek?
Ano