asseco Aimtec murr

Nová pravidla pro tachografy v silniční dopravě mají ušetřit více než 500 milionů EUR ročně

Se záměrem plně využít nové technologické možnosti, jako je družicové určování polohy, navrhla Evropská komise revizi právních předpisů týkajících se tachografů. Konkrétně předložila k dalšímu legislativnímu projednávání dne 19. července 2011 návrh Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006.

 

Právní úprava tachografů na úrovni Unie není nijaká novinka. Evropská unie reguluje montáž a používání tachografů již od roku 1970. Základním právním předpisem je v současnosti v oblasti záznamových zařízení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě, které stanoví technické normy a pravidla pro používání, schvalování typu, montáž a inspekci tachografů. Je tak komplexním souborem právně závazných povinností pro výrobce a orgány, ale také pro provozovatele silniční dopravy a řidiče.
Aktuálně používá tachografy přibližně 900 000 dopravních podniků a 6 milionů evropských nákladních vozidel a autobusů je vybaveno tachografy, které umožňují kontrolovat, zda profesionální řidiči a dopravci dodržují právní předpisy v sociální oblasti týkající se silniční dopravy. Kromě digitálních tachografů, které byly zavedeny pro vozidla registrovaná po 1. květnu 2006, se již od roku 1985 používají analogové tachografy, které jsou používány u starších vozidel. Používání digitálního tachografu je od roku 2006 pro nová vozidla povinné. Cílem současného návrhu je aktualizovat právní rámec, který sahá do roku 1985. Konkrétně má být účelem nové právní úpravy zlepšení systému tachografů. Podle Evropské komise právní úprava znesnadní páchání podvodů a sníží administrativní zátěž, což podle jejího odhadu společnostem ušetří až 515 milionů EUR ročně. Lepší dodržování pravidel o dobách řízení a dobách odpočinku více ochrání řidiče, zvýší bezpečnost silničního provozu a zajistí spravedlivou hospodářskou soutěž.

Návrh nařízení stanoví několik novinek:
- Záznam polohy prostřednictvím družicového systému pro určování polohy umožní nahrazení ručních záznamů automatickými (ušetří dopravcům a jejich řidičům 349 milionů EUR ročně).
- Dálková komunikace zvýší účinnost silničních kontrol, které mohou být zacíleny na vozidla, u nichž s vyšší pravděpodobností dochází k porušování právních předpisů. (řidiči, kteří dodržují předpisy, budou zastavováni méně často a bude možné ušetřit na administrativní zátěži 34,5 milionů EUR ročně).
- Zvláštní rozhraní, které umožní integraci do inteligentních dopravních systémů a zároveň bude v souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů.
- Vyšší normy pro dílny pověřené instalací a kalibrací tachografu sníží počet podvodů a manipulací.
- Sloučení řidičského průkazu s kartou řidiče, která se používá v digitálním tachografu (sníží administrativní zátěž řidičů o 100 milionů EUR ročně).
- Průběžná aktualizace specifikací tachografu s cílem zachovat vysokou úroveň zabezpečení a snížit možnosti podvodu a manipulace.

Návrh nařízení má také umožnit, aby členské státy udělovaly výjimky z povinnosti používat tachografy některým uživatelům v rámci jednotně rozšířeného okruhu, např. řemeslníkům (což by přineslo snížení administrativní zátěže o 52,8 milionů EUR ročně).
Návrh nařízení se v současnosti pouze na začátku legislativního projednání. Byl předložen Evropskému parlamentu a Radě, které byly vyzvány, aby jej přijaly. Na druhé straně – nařízení již nepodléhá transpoziční povinnosti v členských státech, čili bude platit bezprostředně po přijetí v orgánech EU.
 

 

 
Publikováno: 19. 10. 2011 | Počet zobrazení: 4212 článek mě zaujal 933
Zaujal Vás tento článek?
Ano