Nadměrné náklady: dopravní specialita

Specifickou kapitolou v provozu velkých nákladních vozidel je přeprava nadměrných nákladů, která náleží do oblasti speciálních přeprav, na něž se vztahuje celá řada zvláštních předpisů mimo rámec běžných kamionových přeprav. 

Celý článek

 
Publikováno: 11. 10. 2012 | Počet zobrazení: 4758
 

EU ruší offsety

Od 21. srpna 2012 začala platit ve všech členských zemích Evropské unie norma o zboží tzv. dvojího použití - nová směrnice týkající se offsetů neboli kompenzačních programů doprovázejících zbrojní zakázky. Nová úprava prakticky ruší offsety v podobě jaké fungovaly dosud a vymezuje možnost jejich použití pouze ve výjimečných případech. 

Celý článek

 
Publikováno: 11. 10. 2012 | Počet zobrazení: 2493
 

Tvůrce počítačových programů nemůže bránit dalšímu prodeji svých „použitých“ licencí

Soudní dvůr EU v Lucemburku vydal dne 3. července 2012 průlomový rozsudek, podle něhož nemůže tvůrce programového vybavení bránit dalšímu prodeji svých „použitých“ licencí umožňujících užívat jeho programy stažené z internetu.

Celý článek

 
Publikováno: 11. 10. 2012 | Počet zobrazení: 2678
 

Evropa chce nově upravit podmínky pro registraci vozidla v jiném členském státě

Každý rok občané a podniky v EU přesouvají na 3,5 mil. vozidel z jednoho do jiného členského státu, kde je musí zaregistrovat podle vnitrostátních právních předpisů, což je těžkopádnou a zdlouhavou administrativní procedurou. V průměru trvá celý proces až 5 týdnů a náklady na jednu registraci se pohybují kolem 400 EUR. S cílem zlepšit tuto situaci přišla Evropská komise s návrhem, který má tuto administrativní zátěž výrazně omezit.

Celý článek

 
Publikováno: 16. 7. 2012 | Počet zobrazení: 3026
 

Ochranu ovzduší čekají nová pravidla

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR na své 38. schůzi 24. dubna, rozhodovala o kontroverzním návrhu zákona o ochraně ovzduší, který prošel obsáhlou rozpravou v obou komorách zákonodárného sboru, a který s největší pravděpodobností čekají diskuse i nadále.  

Celý článek

 
Publikováno: 18. 6. 2012 | Počet zobrazení: 3213
 

Podmínky pro veřejné zakázky budou přísnější

Zadávání tendrů dostává nová pravidla, prezident Václav Klaus v polovině února podepsal nedávno parlamentem přijatou novelu příslušného zákona, zpřísňující podmínky veřejných zakázek.   

Celý článek

 
Publikováno: 5. 4. 2012 | Počet zobrazení: 2913
 

Povinnost certifikace udržitelnosti biopaliv

Pro firmy zapojené do výroby a obchodování s kapalnými biopalivy a produkty určenými k jejich výrobě, včetně biomasy, nastává počínaje 1. lednem 2012 povinnost prokazovat shodu s tzv. kritérii udržitelnosti.   

Celý článek

 
Publikováno: 6. 3. 2012 | Počet zobrazení: 2877
 

Letošním rokem se do zákona zavádí trestní odpovědnost firem

Od letošního roku budou podle nové legislativní úpravy trestně odpovědné nejen fyzické osoby, ale i firmy. Soudy je budou moci pokutovat, zabavit jim majetek a za vážná provinění je případně i zrušit. Počítá s tím zákon o trestní odpovědnosti právnických osob, který na počátku prosince loňského roku opět schválila sněmovna, když přehlasovala veto prezidenta Václava Klause.   

Celý článek

 
Publikováno: 14. 2. 2012 | Počet zobrazení: 2810
 

Novelizace Zákoníku práce: konec „švarcsystému“ v Čechách?

S prvním dnem roku 2012 vstoupila v platnost i nová úprava zákoníku práce, která přináší do dosavadního systému pracovněprávních vztahů některé významné změny. Ty mají vést podle vlády k větší pružnosti pracovního trhu a mají motivovat firmy k vytváření pracovních míst.   

Celý článek

 
Publikováno: 14. 2. 2012 | Počet zobrazení: 3269
 

Exekuce po novém, aneb jak stát předává ochranu práv osob do rukou soukromé sféry

Začátkem listopadu (přesněji 9. listopadu 2011) česká vláda v tichosti a za příslovečného nezájmu českých médií, které se zásadně nevyjadřují k podstatným otázkám života společnosti, aby pak měli dostatek prostoru pro vytváření mediálního klamu, schválila návrh novely občasného soudního řádu, exekučního řádu a dalších 11 zákonů a předložila ho projednání Poslanecké sněmovně.  

Celý článek

 
Publikováno: 14. 2. 2012 | Počet zobrazení: 3249