asseco Aimtec murr

Solární energetika: nejen zisky, ale i povinnosti…

V červnu uplynul rok od lhůty, kdy se měl každý provozovatel solární elektrárny uvedené do provozu před 1. 1. 2013 přihlásit k některému kolektivnímu systému, a vyřešit tak podle zákona svoji recyklační povinnost. Jaká je současná situace? Tisíce solárníků balancují na hraně legality… 

 

Podle odhadů České inspekce životního prostředí (ČIŽP) nejenže existuje na trhu přes 4500 provozovatelů, kteří se stále neregistrovali, ale tisíce dalších se ocitlo v rozporu se zákonem kvůli snaze ušetřit na recyklačních poplatcích.
„Vyhláška MŽP stanovuje, že provozovatelé musí za každý nainstalovaný kilogram panelu odložit stranou 8,50 Kč, které pokryjí budoucí recyklační náklady. Některé kolektivní systémy na trhu ale lákají provozovatele na akci, v níž slibují, že jim více než 80 % poplatků různými způsoby vrátí zpět. Před takovými praktikami by se však měli mít provozovatelé na pozoru. Zákon ukládá povinnost platby provozovateli, který ji sice může přenést na kolektivní systém, ale zodpovědnost nese stále provozovatel. V případě, kdy by z důvodu již zmíněné vratky peníze na recyklačním kontě chyběly, ponese tedy odpovědnost kolektivní systém, ale i provozovatel, který měl pravidelným placením stanovených poplatků zajistit, že tam budou,“ upozorňuje právník Mgr. Štěpán Sládek.
V Česku aktuálně působí 11 kolektivních systémů, nezákonné „levnější“ recyklační poplatky podle zdrojů ČFA má ve své nabídce aktuálně každý třetí z nich. Probíhající kontroly ČIŽP, které se zaměřují vedle revize technických parametrů elektráren také na dodržování zákonných úprav při výrobě solární energie, postihují nejen skutečnost, zda je provozovatel u kolektivního systému registrován, ale také, jestli jeho registrace odpovídá vyhlášce MŽP. „Našim členům jsme doporučili, aby byli při výběru kolektivního systému velmi pečliví a zjistili si, že splňuje všechny požadavky, které MŽP definuje. Aby si prověřili transparentní strukturu systému a jeho technické zázemí. Z praxe bohužel víme, že několik tisíc provozovatelů se pod vidinou nižších odvodů zaregistrovalo u systémů, které nemají vybudovanou sběrnou síť nebo slibují, že u nich provozovatelé nebudou muset platit poplatek v plné výši. Před tímto postupem ale musíme varovat,“ říká tajemník České fotovoltaické asociace Tomáš Baroch.
 

 
Publikováno: 25. 8. 2014 | Počet zobrazení: 2971 článek mě zaujal 705
Zaujal Vás tento článek?
Ano