asseco Aimtec murr

Nová pravidla EU pro bezpečnější a ekologičtější nákladní automobily

Evropský parlament dne 15. dubna 2014 schválil v prvním čtení návrh změny směrnice 96/53/ES, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci EU stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz. 

 

Právně jde o zásadní změnu pravidel pro vybraná silniční vozidla, která dalekosáhle ovlivní provoz na silničních komunikacích v EU.
Směrnice, kterou předložila Evropská komise, stanoví nová pravidla, která mají umožnit výrobcům automobilů a jejich komponentů vyvinout aerodynamičtější nákladní automobily. Tím by se měla snížit spotřeba paliva o 7–10 %, omezit emise skleníkových plynů a také se zvýšit bezpečnost nechráněných účastníků silničního provozu.

Nákladní automobily čekají výjimky
Cílem směrnice je v první řadě udělení výjimek u maximálních rozměrů vozidel pro montáž aerodynamických zařízení na zadní části vozidel nebo pro předefinování geometrie kabin tahačů. Tyto výjimky by na jedné straně měly otevřít nové varianty pro konstruktéry tahačů, nákladních vozidel a přívěsů, na straně druhé ale musí přitom dodržovat stanovené požadavky, z nichž jedna je nezvyšovat kapacitu vozidla převážet náklad.
Směrnice dále umožní schválit zvýšení hmotnosti vozidel s elektrickým nebo hybridním motorem o jednu tunu (aby se zohlednila hmotnost baterií anebo dvojité motorizace), aniž by došlo ke změně kapacity vozidla převážet náklad. Kromě toho se maximální hmotnost autobusu zvýší o jednu tunu, aby bylo možné zohlednit zvýšení průměrné hmotnosti cestujících a jejich zavazadel, nové bezpečnostní prostředky v oblasti bezpečnosti silničního provozu, nebo novou třídu Euro VI.
Změna směrnice 96/53/ES dále usnadní intermodální přepravu zavedením výjimky, pokud jde o délku nákladních vozidel přepravující kontejnery s rozměrem 45 stop, které jsou stále více využívány v mezikontinentální přepravě i přepravě po Evropě, a to o 15 centimetrů.
Směrnice rovněž stvrzuje, že přeshraniční využití delších vozidel je přípustné, pokud se překračuje jediná hranice, oba dotčené státy tuto výjimku povolují a jsou splněny podmínky výjimky stanovené směrnicí.
Do směrnice 96/53/ES se doplňují nová ustanovení s cílem umožnit kontrolním orgánům lépe odhalit přestupky a harmonizovat administrativní sankce použitelné na tyto přestupky. Členské státy budou muset dle toho provádět určitý minimální počet měření vozidel. Tato měření by měla být provedena buď prostřednictvím systému vážení integrovaného do vozovky, nebo pomocí čidel na palubě vozidla, která budou komunikovat na dálku se silničními kontrolami.
Směrnice dále umožní používat zaoblené kabiny a aerodynamická křidélka na zádi přípojného vozidla. Tato opatření mají značně zlepšit aerodynamické vlastnosti vozidel a přinést u typického dálkového nákladního automobilu, který ujede 100 000 km, úspory na pohonných hmotách ve výši přibližně 5000 EUR ročně (což představuje snížení emisí skleníkových plynů o 7–10 %). Zároveň se zlepší zorné pole řidiče, což pomůže každoročně zachránit 300 až 500 životů nechráněných účastníků silničního provozu, jako jsou chodci a cyklisté.

Hlavní výhody směrnice
Hlavními výhodami návrhu jsou:
-    Lepší environmentální výkonnost: Pokrytí energetických potřeb dopravy v EU je zhruba z 96 % závislé na ropě a ropných produktech. Snížení spotřeby pohonných hmot u dálkové silniční nákladní dopravy o 7–10 % bude představovat významný přínos pro ekonomiku i životní prostředí. Návrh dále připouští zvýšení hmotnosti, které konkrétně umožní používání těžších baterií pro alternativní pohonné systémy (hybridní a elektrické), a to v nákladních automobilech - zejména pro městskou dopravu - a autobusech. Nosnost nákladních automobilů se tím ovšem nezmění.
-    Vyšší bezpečnost silničního provozu: Stávající krychlový tvar kabiny může při nehodě zvyšovat závažnost zranění účastníků silničního provozu. Omezuje rovněž výhled řidiče do stran. To je obzvláště nebezpečné pro cyklisty a chodce na křižovatkách. Zaoblenější tvar zvětšuje zorné pole a při srážce v nízké rychlosti - obvykle v městském prostředí - snižuje riziko vážných zranění.
-    Výhody pro dopravce: Lepší aerodynamické vlastnosti vozidel přinesou u typického dálkového nákladního automobilu, který ujede 100 000 km, úspory na pohonných hmotách ve výši přibližně 5000 EUR ročně.
-    Průmyslová příležitost pro výrobce vozidel: Koncepce nových aerodynamických kabin a zadních křidélek bude pro výrobce příležitostí k vývoji nových modelů, což by mělo podpořit vytváření pracovních míst a hospodářský růst.
-    Méně poškozených komunikací: Až jedna třetina kontrolovaných vozidel je přetížená, což způsobuje škody na pozemních komunikacích a ohrožuje bezpečnost. Palubní systémy vážení spojené s digitálními tachografy a stanice pro vážení vozidel za jízdy na hlavních silnicích umožní důslednější kontroly v jednotlivých zemích. Odhaduje se, že přetížená nákladní vozidla v současné době stojí daňové poplatníky přibližně 950 milionů EUR ročně.
-    Podpora intermodální dopravy: Sníží se administrativní zátěž a bude možné snáze přesouvat 45stopové kontejnery mezi lodní, silniční a železniční dopravou.
Co bude následovat?
Schválený návrh směrnice byl předložen Evropské komisi s tím, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem. Současně bude postoupen parlamentům členských států k vyjádření. Až po jeho potvrzení bude publikován v Úředním věstníku, kde bude rovněž stanovena účinnost, resp. transpoziční lhůta pro její převedení do vnitrostátního práva, která je 18 měsíců. Až poté může směrnice, převedená do vnitrostátního práva, nabýt právní účinnosti. Lze tak očekávat, že nové nákladní automobily se na silnicích objeví nejdříve v letech 2018–2020. /pm/
 

 
Publikováno: 22. 7. 2014 | Počet zobrazení: 3454 článek mě zaujal 774
Zaujal Vás tento článek?
Ano