Evropa chce systém automatického brzdění do povinné výbavy vozidel

Spektrum povinně montovaných asistenčních systémů řidiče, které prosazuje EU jako prvky, jimiž musí automobilky povinně vybavovat své nové modely, se zřejmě brzy rozšíří o další technologii: systém samočinného nouzového brzdění. Cílem je zásadním způsobem snížit počet havárií, resp. omezit jejich následky, a to zejména v městském provozu.

Celý článek

 
Publikováno: 29. 11. 2012 | Počet zobrazení: 3375
 

Nadměrné náklady: dopravní specialita

Specifickou kapitolou v provozu velkých nákladních vozidel je přeprava nadměrných nákladů, která náleží do oblasti speciálních přeprav, na něž se vztahuje celá řada zvláštních předpisů mimo rámec běžných kamionových přeprav. 

Celý článek

 
Publikováno: 11. 10. 2012 | Počet zobrazení: 7176
 

EU ruší offsety

Od 21. srpna 2012 začala platit ve všech členských zemích Evropské unie norma o zboží tzv. dvojího použití - nová směrnice týkající se offsetů neboli kompenzačních programů doprovázejících zbrojní zakázky. Nová úprava prakticky ruší offsety v podobě jaké fungovaly dosud a vymezuje možnost jejich použití pouze ve výjimečných případech. 

Celý článek

 
Publikováno: 11. 10. 2012 | Počet zobrazení: 3255
 

Tvůrce počítačových programů nemůže bránit dalšímu prodeji svých „použitých“ licencí

Soudní dvůr EU v Lucemburku vydal dne 3. července 2012 průlomový rozsudek, podle něhož nemůže tvůrce programového vybavení bránit dalšímu prodeji svých „použitých“ licencí umožňujících užívat jeho programy stažené z internetu.

Celý článek

 
Publikováno: 11. 10. 2012 | Počet zobrazení: 3433
 

Evropa chce nově upravit podmínky pro registraci vozidla v jiném členském státě

Každý rok občané a podniky v EU přesouvají na 3,5 mil. vozidel z jednoho do jiného členského státu, kde je musí zaregistrovat podle vnitrostátních právních předpisů, což je těžkopádnou a zdlouhavou administrativní procedurou. V průměru trvá celý proces až 5 týdnů a náklady na jednu registraci se pohybují kolem 400 EUR. S cílem zlepšit tuto situaci přišla Evropská komise s návrhem, který má tuto administrativní zátěž výrazně omezit.

Celý článek

 
Publikováno: 16. 7. 2012 | Počet zobrazení: 3793
 

Ochranu ovzduší čekají nová pravidla

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR na své 38. schůzi 24. dubna, rozhodovala o kontroverzním návrhu zákona o ochraně ovzduší, který prošel obsáhlou rozpravou v obou komorách zákonodárného sboru, a který s největší pravděpodobností čekají diskuse i nadále.  

Celý článek

 
Publikováno: 18. 6. 2012 | Počet zobrazení: 3943
 

Podmínky pro veřejné zakázky budou přísnější

Zadávání tendrů dostává nová pravidla, prezident Václav Klaus v polovině února podepsal nedávno parlamentem přijatou novelu příslušného zákona, zpřísňující podmínky veřejných zakázek.   

Celý článek

 
Publikováno: 5. 4. 2012 | Počet zobrazení: 3627
 

Povinnost certifikace udržitelnosti biopaliv

Pro firmy zapojené do výroby a obchodování s kapalnými biopalivy a produkty určenými k jejich výrobě, včetně biomasy, nastává počínaje 1. lednem 2012 povinnost prokazovat shodu s tzv. kritérii udržitelnosti.   

Celý článek

 
Publikováno: 6. 3. 2012 | Počet zobrazení: 3665
 

Letošním rokem se do zákona zavádí trestní odpovědnost firem

Od letošního roku budou podle nové legislativní úpravy trestně odpovědné nejen fyzické osoby, ale i firmy. Soudy je budou moci pokutovat, zabavit jim majetek a za vážná provinění je případně i zrušit. Počítá s tím zákon o trestní odpovědnosti právnických osob, který na počátku prosince loňského roku opět schválila sněmovna, když přehlasovala veto prezidenta Václava Klause.   

Celý článek

 
Publikováno: 14. 2. 2012 | Počet zobrazení: 3586
 

Novelizace Zákoníku práce: konec „švarcsystému“ v Čechách?

S prvním dnem roku 2012 vstoupila v platnost i nová úprava zákoníku práce, která přináší do dosavadního systému pracovněprávních vztahů některé významné změny. Ty mají vést podle vlády k větší pružnosti pracovního trhu a mají motivovat firmy k vytváření pracovních míst.   

Celý článek

 
Publikováno: 14. 2. 2012 | Počet zobrazení: 4045