IBM Rosler murr Schunk

Od ledna se zvyšují daně, firmy i občané musí počítat s novými pravidly

Je rozhodnuto: prezident před koncem loňského roku podepsal - byť s výhradami - vládní daňový balíček a od ledna letošního roku platí nová sazba DPH. Co přinášejí nové úpravy?

 

Jistota za vysokou cenu
Skončilo tak období nejistoty a spekulací kolem regulace DPH, ale pro řadu firem to bude znamenat další problémy, s novou regulací čekají další pokles poptávky. Nicméně daňové zatížení DPH ve výši 21 % nebude navěky, nejde o definitivní záležitost, vzhledem k tomu, že v dlouhodobém výhledu se počítá s jednotnou DPH ve výši 17,5 % a daňový balíček s dvojí sazbou ve výši 15 a 21 % je pojat jako provizorní řešení na roky 2013 až 2015 a od roku 2016 má podle dříve schváleného zákona dojít právě ke sjednocení sazeb na 17,5 %.
Nová úprava obsahuje zejména zvýšení sazeb DPH o jeden procentní bod a soubor šestnácti zákonů, které zavádějí např. zdanění lidí s vyššími příjmy, omezují výdajové paušály u živnostníků a ruší daňové slevy pro pracující důchodce. S vyššími daněmi (o 1 %) je nutné nyní počítat i u převodu nemovitostí a pro následující tříleté období padly i horní hranice odvodů na zdravotní pojištění. Podle analytiků to znamená pro občany vyšší zátěž – např. ředitel v Daňovém a právním oddělení PricewaterhouseCoopers ČR Martin Diviš odhaduje, že schválené zvýšení DPH může odčerpat z peněženky průměrné rodiny zhruba tisícovku ročně. Podle analytika ČSOB Petra Dufka změna DPH nejvíce dopadne na rozpočet domácností bez dětí, jimž se měsíčně mohou zvýšit výdaje o 130 Kč.

Pozor na „nespolehlivé plátce daně“!
Pro firmy přibyla novinka v podobě institutu tzv. nespolehlivého plátce daně a ručení za nezaplacenou DPH, schválená v rámci technické novely zákona o DPH. Takovýto status může získat plátce DPH, který závažným způsobem neplní své povinnosti ve vztahu ke správě daně, a firmy, které by s takovým subjektem obchodovaly, by se vystavily riziku ručení za nezaplacenou DPH. Zda je obchodní partner firmy důvěryhodný, bude možné zjistit v seznamu zveřejňovaném finančními úřady.
Významným prvkem je zrovnoprávnění papírových a elektronických daňových dokladů z hlediska zákona, které jsou si tak od 1. ledna letošního roku formálně rovnocenné. Norma rovněž pro většinu podnikatelů zavádí povinnost podávat přiznání k DPH elektronicky (reálně má ovšem platit až od roku 2014), která se však nebude vztahovat na drobné živnostníky a firmy s obratem do 6 mil. Kč ročně.
V souvislosti se zavedením tzv. druhého pilíře v rámci důchodové reformy, jenž zavádí možnost posílat sociální pojištění na účty u soukromých penzijních fondů, přibude administrativa pro zaměstnavatele, kteří budou povinni odvádět důchodové pojištění na Českou správu sociálního zabezpečení i finanční úřad, kam budou muset rovněž podávat nová hlášení a vyúčtování.
Pro zemědělce přináší nové daňové úpravy platné od letošního roku ještě jednu podstatnou novinku v podobě snížení tzv. vratky části spotřební daně z daňově zvýhodněné tzv. zelené nafty, která pak od následujícího roku zanikne úplně, což se pravděpodobně odrazí v růstu cen zemědělských produktů.

Hlavní změny, které přináší „daňový balíček“
1. Solidární zvýšení daně z příjmu u fyzických osob. V letech 2013 až 2015 zavede zákon 7procentní zdanění nadlimitních příjmů nad 48násobkem průměrné mzdy.
2. Omezení výdajových paušálů u živnostníků. Absolutní výše těchto paušálů je nyní stanovena u příjmů z podnikání podle zvláštních předpisů (např. lékaři, advokáti, exekutoři) a u výnosů z autorských práv na 800 000 Kč, a u příjmů z pronájmu majetku zařazeného do obchodního majetku na 600 000 Kč. Osoby využívající výdajové paušály nebudou moci uplatňovat ani daňové zvýhodnění na vyživované dítě a na manžela či manželku bez vlastních příjmů, pokud budou mít příjmy pouze z podnikatelské a jiné výdělečné činnosti.
3. V letech 2013 až 2015 se zruší základní sleva na dani z příjmů fyzických osob pro důchodce.
4. Zvýšení srážkové daně z příjmů u poplatníků, kteří mají sídlo v zahraničí, ze současných 15 na 35 % od 1. ledna 2013. Tato úprava podle vlády napomáhá řešit problematiku zdaňování příjmů plynoucích do některých tzv. daňových rájů. U příjmů daňových rezidentů ČR by se nadále odváděla daň 15 %. Od roku 2014 budou od daně osvobozeny dividendy.
5. Zvýšení obou sazeb daně z přidané hodnoty o jeden procentní bod na 15 a 21 %. Opatření má platit v letech 2013 až 2015. Současně s tím se kvůli námitkám EU přesunou do vyšší sazby některé zdravotnické pomůcky a dětské pleny. Sjednocení sazeb na úrovni 17,5 % se odkládá na rok 2016.
6. Zrušení tzv. zelené nafty. Zákon snižuje pro rok 2013 vratku části spotřební daně z nafty pro zemědělce ze 60 na 40 %. Od roku 2014 ji zruší úplně. Původně chtěla vláda zrušit zelenou naftu již od letošního roku, poslanci to pak zmírnili na snížení vratky a odklad zrušení o rok.
7. Zvýšení daně z převodu nemovitostí ze současných 3 na 4 %.
8. Pro roky 2013 až 2015 budou zrušeny maximální vyměřovací základy, tzv. stropy pojistného na veřejné zdravotní pojištění.
9. Změna rozpočtového určení daní. Kraje budou nově dostávat menší podíl z vybraných daní, aby větší výnos z vyšší DPH a daně z příjmu zaměstnanců připadl státu. Podle nových pravidel kraje získají 7,86 % z vybrané daně z přidané hodnoty (nyní 8,29 %) a 8,65 % z
 

 
Publikováno: 25. 2. 2013 | Počet zobrazení: 3684 článek mě zaujal 776
Zaujal Vás tento článek?
Ano