asseco Aimtec murr

Nadměrné náklady: dopravní specialita

Specifickou kapitolou v provozu velkých nákladních vozidel je přeprava nadměrných nákladů, která náleží do oblasti speciálních přeprav, na něž se vztahuje celá řada zvláštních předpisů mimo rámec běžných kamionových přeprav. 

 

Za nadměrný je považován náklad, který svými parametry přesahuje limity stanovené vyhláškou Ministerstva dopravy ČR, která specifikuje, že délka soupravy nesmí přesáhnout 16,5 m, šířka 2,55 m, výška 4 m a hmotnost 48 t, a zatížení na jednu nápravu může činit maximálně 8–10 t podle provedení nápravy. Pokud hodnota některého z uvedených parametrů stanovené limity překračuje, je náklad považován za nadměrný a jeho přeprava se řídí zvláštními předpisy. Podmínky přeprav nadměrných nákladů určuje povolení, které vydávají příslušné úřady v koordinaci s dalšími organizacemi z hlediska, statiky mostů apod. Trasa pro přepravu nadměrného nákladu musí odpovídat parametrům komunikací v dané destinaci. Hodnotí se např. stav mostů, do úvahy je potřeba vzít omezení z hlediska délky, šířky, výšky a celkové hmotnosti soupravy a je třeba počítat s celou řadou kritických bodů, které představují např. telefonní kabely, rozvody elektrických sítí, nosnost mostů či výška podjezdů apod.
Administrativa týkající se přepravy nadlimitních nákladů a vyřízení všech potřebných povolení je poměrně náročnou a hlavně dlouhodobou záležitostí, protože o povolení je nutné žádat celou řadu subjektů – např. správce veškerých komunikací, po kterých má být nadměrný náklad přepravován. Jeden či dva dny rozhodně nestačí, což je skutečnost, kterou řada firem podceňuje. U menších nadrozměrných nákladů se doba k vyřízení povolení pohybuje řádově ve dnech až týdnech, v případě velkých nákladů může však čas potřebný k vyřízení takového povolení dosáhnout i několika měsíců. Povolení je vydáváno na omezenou dobu (většinou na jeden měsíc), a není zadarmo, řada potřebných dokumentů je zpoplatněna, a cena může dosáhnout několika desítek tisíc Kč. Výhodnější bývá proto svěřit tyto specifické přepravní záležitosti specializované firmě (ke zkušeným profesionálům v tomto oboru patří např. Sdružení dopravců těžkých a nadměrných nákladů).
 

 
Publikováno: 11. 10. 2012 | Počet zobrazení: 7273 článek mě zaujal 887
Zaujal Vás tento článek?
Ano