asseco Aimtec murr

Novela silničního zákona má do pěti let „vyčistit“ hlavní trasy od reklamních billboardů

Prvního září vstoupila v platnost novela zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, která mění zejména podmínky pro umisťování a provozování reklamních zařízení na dálnicích, rychlostních komunikacích a silnicích první třídy, a zavádí některé novinky týkající se měření povolené hmotnosti vozidel. 

 

Hlavní tahy bez reklam?
Ve srovnání s dnešní situací výrazně omezí reklamní billboardy kolem všech silnic a dálnic. Reklamní zařízení umístěné v silničním ochranném pásmu dálnice a silnice první třídy (viditelné přímo z komunikace) lze podle nové právní úpravy povolit pouze tehdy, pokud slouží k označení provozovny umístěné do 200 m od takové reklamy, mimo zastavěné území. Většinu klasických billboardů, v podobě, v níž se s nimi setkáváme v zástupech podél silnic a dálnic novela už přímo zakazuje a většina z těchto reklamních ploch by tak měla do 5 let úplně zmizet.
Pro řidiče by tak měly být silnice bezpečnější, pokud jde o riziko rozptylování jejich pozornosti agresivní reklamou. Méně nadšení jsou z nových předpisů pochopitelně zadavatelé reklamy a agentury, které ji realizují. Musí sice respektovat novou úpravu, kterou někteří označují za „rozumný kompromis“, vzhledem k tomu, že byla přijata mírnější varianta (tedy odstranění reklamy z blízkosti míst kde se jezdí rychle – původní poslanecký návrh totiž zahrnoval i silnice 2. a 3. třídy), ale upozorňují, že může vést k rozmachu tzv. černé reklamy. Podle nich lze předpokládat, že po 5leté lhůtě, která je určena na odstranění reklam vzhledem k již uzavřeným smlouvám s majiteli pozemků, na nichž nosiče stojí (poslední billboardy by tedy měly zmizet k 31.12.2017) může dojít k výstavbě nelegálních panelů, které bezpečnostní opatření vymezená předpisy splňovat nebudou.
Ne všechny reklamní agentury jsou však s novelizací smířeny. Společnost ACE Media, kterou novelizovaný zákon postihne nejvíc, považuje novou právní úpravu přímo za protiústavní, a porušující mezinárodní zákon o ochraně investic.
Na území měst a obcí ale norma neplatí. I tam by však mohlo dojít ke změně, pokud se realizuje připravovaný záměr Ministerstva dopravy, které chce iniciovat změnu zákona o regulaci reklamy o odstranění interaktivních reklamních ploch, jež by z měst eliminovala blikající LED billboardy. Kromě policie se proti těmto agresivním reklamním poutačům ostře staví i občanské sdružení Acta Non Verba, či kvůli světelnému znečištění i astronomický ústav AV ČR. „Z hlediska bezpečnosti silničního provozu jde o vůbec nejnebezpečnější formu venkovní reklamy. Například po instalaci LED obrazovky společnosti Media Channel ve Wilsonově ulici v Praze stoupl počet nehod v této lokalitě o 35 %,“ upozorňuje Acta Non Verba. Za nebezpečné považuje LED billboardy i ministerstvo dopravy, které upozorňuje, že ve srovnání s klasickými billboardy, které rozptylují pozornost řidičů, je tento typ ještě horší, protože se snaží upoutat pozornost řidiče za každou cenu. Ministerstvo dopravy má proto nyní v plánu svolat pracovní skupinu a spolu s ostatními ministerstvy pracovat na změně právních předpisů.
Za překročení hmotnosti hrozí vyšší postih, na mýtném bude možné ušetřit
Podstatně příjemnější změnu přináší novela zmíněného zákona pro dopravce. Kromě reklamních zařízení řeší totiž také možnost poskytnout slevu na mýtném, což je výsledek dohody mezi Ministerstvem dopravy a sdružením ČESMAD. Zavádí možnost slevy na mýtném pro kamiony, které na mýtném zaplatí větší částku, než jakou stanoví vláda ve svém nařízení. Poskytnutá sleva může dosáhnout maximálně 13 %.
Zároveň však zpřísňuje některé dosavadní pravidla. Konkrétně např. vysokorychlostní vážení - pokud vozidlo překročí povolené limity, zaplatí provozovatel kromě zákonem vyměřené pokuty také paušální částku 6000 Kč, coby náhradu nákladů za vážení. Novela také upravuje pravidla pro tzv. nízkorychlostní vážení kamionů. Na silnicích I. třídy s výjimkou rychlostních komunikací by ho zajišťoval kraj ve spolupráci s policií nebo celníky, případně by tuto činnost svěřil pověřené osobě. Na ostatních komunikacích by nízkorychlostní vážení zajišťoval jejich vlastník nebo jím pověřená osoba. /jv/
 

 
Publikováno: 29. 11. 2012 | Počet zobrazení: 3634 článek mě zaujal 757
Zaujal Vás tento článek?
Ano