asseco Aimtec murr

Povinnost certifikace udržitelnosti biopaliv

Pro firmy zapojené do výroby a obchodování s kapalnými biopalivy a produkty určenými k jejich výrobě, včetně biomasy, nastává počínaje 1. lednem 2012 povinnost prokazovat shodu s tzv. kritérii udržitelnosti.   

 

Ta jsou definována v novém vládním nařízení NV č. 446/2011 Sb., ve kterém byly zapracovány požadavky evropské směrnice 2009/28/ES. Cílem kritérií udržitelnosti je úspora skleníkových plynů a ochrana biodiverzity. Společnost TÜV SÜD Czech eviduje zájem ze strany českých firem o certifikaci dle české legislativy jako cenově dostupnější varianty k mezinárodnímu standardu ISCC.
Nové nařízení vlády stanovuje požadavky na systém kvality, hmotností bilance, obsahové náležitosti prohlášení a dílčího prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti a náležitosti samostatného prohlášení pěstitele biomasy. Přílohou nařízení jsou standardní hodnoty emisí skleníkových plynů pro jednotlivé druhy biopaliv. Emise skleníkových plynů v celém životním cyklu musí být v případě biopaliv min. o 35 % nižší oproti tradičním fosilním palivům. Od roku 2017 se požadovaná redukce emisí skleníkových plynů zvýší na 50 %. U nových zařízení budou požadavky na úspory ještě vyšší.
Biomasa pro výrobu biopaliv nesmí být pěstována na půdě s vysokou biodiverzitou, dále na půdách s velkou zásobou uhlíku, jako jsou např. mokřady, rašeliniště a trvale zalesněné oblasti. Důležitý je také způsob pěstování biomasy, který by měl být v souladu s požadavky tzv. správné zemědělské praxe.
Do konce roku 2011 byli především společnosti exportující biopaliva či biomasu do Německa, ale i jejich dodavatelé, nuceni získat mezinárodní certifikát ISCC. Od ledna 2012 se požadavky na zajištění shody s kritérii udržitelnosti budou přímo či nepřímo vztahovat na všechny české výrobce a články zapojené do řetězce výroby kapalných biopaliv. „Výhodou je, že od letošního roku si můžou firmy vybrat mezi českým systémem certifikace a mezinárodním. Firmy, které jsou již držiteli certifikátu ISCC, by se měly co nejdříve zaregistrovat u MŽP, aby mohly vystavovat doklady ve shodě s českou legislativou.“, uvedla Soňa Hykyšová, manažerka pro oblast životního prostředí společnosti TÜV SÜD Czech, která nabízí certifikaci dle standardu ISCC, REDCert a dokončuje přípravy pro certifikaci dle české legislativy.
TÜV SÜD Czech je aktivním členem sdružení CZ BIOM – Českého sdružení pro biomasu a České technologické platformy pro biopaliva.
 

 

 
Publikováno: 6. 3. 2012 | Počet zobrazení: 3701 článek mě zaujal 771
Zaujal Vás tento článek?
Ano