asseco Aimtec murr

Zaměstnávání handicapovaných v roce 2015

Novela zákona o zaměstnanosti upravuje od 1. 1. 2015 podmínky pro poskytování příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a do pracovněprávních předpisů se vrací i kategorie osoby zdravotně znevýhodněné.  

 


Jako osobou zdravotně znevýhodněnou klasifikuje právní úprava člověka, který může pracovat, ale zároveň potřebuje upravit pracovní prostředí, pracovní dobu a další pracovní podmínky s ohledem na jeho dlouhodobě trvající (minimálně jeden rok), nepříznivý zdravotní stav. Na základě nové právní úpravy spadají osoby zdravotně znevýhodněné do kategorie osob se zdravotním postižením.
Pokud zaměstnavatel přijme osobu zdravotně znevýhodněnou do pracovního poměru, může ÚP ČR poskytnout na takového zaměstnance následující příspěvky:
-    Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením, určený na pořízení potřebného vybavení. Podmínkou je, že toto místo musí být obsazeno minimálně tři roky. Příspěvek, jde-li o osobu zdravotně znevýhodněnou nebo invalidní ve stupni I nebo II, může být poskytován maximálně ve výši 8násobku (201 432 Kč) a pro osoby s těžším zdravotním postižením, tj. osoby invalidní ve stupni III, maximálně ve výši 12násobku (302 148 Kč) průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Jestliže zaměstnavatel zřizuje 10 a více chráněných pracovních míst, pak může maximální výše příspěvku na zřízení jednoho chráněného pracovního místa činit 10násobek (251 790 Kč) a v případě pracovního místa zřízeného pro osobu s těžším zdravotním postižením 14násobek (352 506 Kč) uvedené průměrné mzdy.
-    Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě - jestliže zaměstnavatel zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců, a pokud tito zaměstnanci pracují na chráněných pracovních místech, může si požádat o refundaci 75 % skutečně vynaložených nákladů na jejich mzdy nebo platy, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Maximálně výše příspěvku na zaměstnance, který je osobou zdravotně znevýhodněnou, činí 5000 Kč měsíčně. Na zaměstnance, který je uznán invalidním ve stupni I až III, lze příspěvek poskytovat maximálně ve výši 8000 Kč měsíčně. Po roce může zaměstnavatel uplatnit nárok na zvýšení příspěvku, nejvýše však o 1000 Kč měsíčně, jde-li o osobu zdravotně znevýhodněnou, nebo o 2000 Kč měsíčně, jde-li o osobu invalidní ve stupni I až III.
Zaměstnance, který je osobou zdravotně znevýhodněnou, může firma započítat pro účely plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Ten je možné plnit i odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců na zřízených nebo vymezených chráněných pracovních místech, kteří jsou osobami se zdravotním postižením. V tomto případě je ale nutno písemně ohlásit krajské pobočce Úřadu práce ČR identifikační údaje zaměstnavatele, od kterého výrobky nebo služby odebrali, nebo jemuž zadali zakázky, cenu odebraných výrobků, služeb nebo zadaných zakázek bez DPH, datum odebrání výrobků, služeb nebo zadání zakázek a číslo dokladu, na jehož základě obchod proběhl.
Novela dále ruší omezení, které neumožňovalo agenturám práce dočasně přidělovat k výkonu práce k uživateli zaměstnance se zdravotním postižením, ale agentura práce si tyto zaměstnance za čtvrtletí, v němž pracovali u uživatele, nebude moci započítat do celkového počtu zaměstnanců pro účely plnění povinného podílu, ani na něj nemůže čerpat příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Agentuře práce také nebude možné poskytnout příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa na pracovní místo zřízené nebo vymezené pro zaměstnance, dočasně přiděleného k výkonu práce k uživateli.                                               

 

 
Publikováno: 7. 4. 2015 | Počet zobrazení: 2936 článek mě zaujal 594
Zaujal Vás tento článek?
Ano