asseco Aimtec murr

Jaký rozdíl je mezi patentem a užitným vzorem, aneb jak ochránit své nápady?

Právní rámec patentu i užitného vzoru je dost podobný. Přihlášení patentu má velmi striktní pravidla a je tedy spíše vhodné pro vynálezy, kterým předcházel dlouhodobý nákladný výzkum. Pro menší vynálezy je vhodnější užitný vzor.

 

Definice Českého statistického úřadu na patent: „Patent je veřejná listina vydaná Úřadem průmyslového vlastnictví ČR nebo některým národním či mezinárodním patentovým úřadem, která poskytuje právní ochranu na vynález.“
Užitný vzor je někdy nazýván také “malý patent”, a lze s ním chránit technické řešení, které je světově nové, přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti a je průmyslově využitelné.
Patenty se udělují na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné. Patří mezi jeden z mnoha nástrojů ochrany průmyslového vlastnictví.
Užitné vzory se zapisují do rejstříku na základě tzv. registračního principu, kdy Úřad zapíše užitný vzor do rejstříku, aniž by zkoumal, zda předmět přihlášky vyhovuje kritériím novosti a tvůrčí úrovně, tj. zda je způsobilý k ochraně. V tom je hlavní rozdíl od systému patentového.

Jakou ochranu zvolit pro své nápady?
Své vynálezy a unikátní nápady lze ochránit: Utajením, tj. obchodním tajemstvím, patentem nebo jinou ochranou duševního vlastnictví, anebo rychlým zahájením výroby s masivním obsazením trhu.
Při tomto rozhodování je důležité se zeptat, proč chceme vynález chránit a co s ním budeme dále podnikat. V prvním případě - Utajení je nejlevnější, ale je tady riziko, že mezitím nápad uplatní někdo jiný. Zahájení výroby a obsazení trhu je nejdražší forma, ale vynález je nejrychleji uplatněn a je z něj užitek. Patentová ochrana představuje určité náklady, za získání a udržení (v případě českého patentu) po dobu 20 let vyjde až na 200 000 Kč, přitom patent není zárukou komerčního úspěchu. Navíc zveřejněný patent se může dostat jako návod konkurenci nebo imitátorům.

Vynález nestačí jen chránit
Investovat do právní ochrany vynálezu je rozumné jen v případě, že je jasný plán jeho dalšího využití (komercializace). Někdy je výhodnější uvést nápad do praxe bez patentování. Právní ochrana nápadů může být patentem na vynález, užitým vzorem, průmyslovým vzorem, tovární nebo obchodní známkou a dalšími, ale nejčastěji využívanými pro inovace a vynálezy jsou patent a užitný vzor.
Podle statistiky ÚPV (Úřad průmyslového vlastnictví) si v České republice firmy a vynálezci pro ochranu svých technických řešení volí nejčastěji užitný vzor, raději než patent. Důvod je jednoduchý, nižší náklady a rychlejší doba vyřízení. Ale jsou tady i slabé stránky. Jak už je napsáno výše, technické řešení zapsané jako užitný vzor neprochází průzkumem novosti a tvůrčí úrovně, takže existuje podstatně vyšší míra právní nejistoty. Užitným vzorem na rozdíl od patentu nelze chránit nové způsoby výroby nebo pracovní činnosti a také biologické reproduktivní materiály.
„Monopol užitného vzoru je oproti patentu křehký a postavení jeho majitele méně jisté. Při zvolení ochrany užitným vzorem je proto doporučeno před podáním přihlášky podrobit technické řešení patentové rešerši. Velmi dobře k tomuto účelu slouží například patentová databáze Espacenet, nebo národní databáze patentů a užitných vzorů, či využít služby patentových zástupců, odborníků na provádění patentových rešerší,“ říká Josef Kratochvíl, předseda ÚPV.
Užitný vzor může být vhodným řešením např. v případě, že je potřeba nové technické řešení rychle uvést na trh. Doba vyřízení právní ochrany užitného vzoru se na rozdíl od patentového řízení pohybuje v řádu několika měsíců.
V rámci patentového řízení je technické řešení podrobeno důkladné rešerši a aby mohl být patent udělen, musí splňovat požadavek novosti, průmyslové využitelnosti a musí být také prokázána vynálezecká činnost. ÚPV z celkového počtu podaných patentových přihlášek každoročně vyřadí až 50 % z nich kvůli nesplnění těchto kritérií. Na rozdíl od přihlášených užitných vzorů, kde nejsou kladeny tak vysoké požadavky, se registrace pohybuje kolem 97 %.
Doba ochrany užitného vzoru trvá čtyři roky, a na žádost může být prodloužena (maximální doba platnosti je 10 let). Uznaný patent má dobu platnosti nejvýše 20 let od podání přihlášky.  

 

 
Publikováno: 29. 6. 2015 | Počet zobrazení: 2955 článek mě zaujal 616
Zaujal Vás tento článek?
Ano