Svět zakletý v (mega)pixelech

Léto a prázdninová sezóna se blíží, a s ním i tradiční fotografický boom. V digitální éře je to obvykle i čas, kdy se fotografové začínají shánět nejen po nejmodernější foto a videotechnice, např. odolných fotoaparátech a vylepšeních svých přístrojů, včetně různých “vychytávek”, které je obohatí o nové funkce nebo rozšíří jejich možnosti, ale i po vhodných záznamových médiích, k ukládání obrazových úlovků. Příklady některých takovýchto novinek můžete najít i na těchto stránkách.  I když značná část fotografické aktivity většiny lidí se už přesunula na smartphony, jejichž vestavěné digitální fotoaparáty a videokamerky už často svými parametry konkurují klasickým digitálním foťáčkům nižší a střední třídy (tedy právě těm kapesním přístrojům, které si turisté tradičně berou sebou na cesty), pro skutečně kvalitní dokumentaci cestovatelských zážitků je zatím dedikovaná, tzn. k příslušnému účelu určená technika nezastupitelná, např. díky množství doplňkové výbavy, specializovaných objektivů apod.

Celý článek

 
Publikováno: 27. 7. 2016 | Počet zobrazení: 2585
 

30 let veletrhu Control - ve znamení kvality

Za nejvýznamnější odbornou světovou akci se zaměřením na měřicí techniku i kvalitu je považován stuttgartský veletrh Control, který letos úspěšně završil rovné tři dekády svého působení. Jubilejního ročníku, který se konal od 26. do 29. dubna, se zúčastnilo přes 900 vystavovatelů z 31 zemí světa.

Celý článek

 
Publikováno: 27. 7. 2016 | Počet zobrazení: 2670
 

Hliníkové prvky a profily ...snadná a rychlá aplikace v průmyslových provozech

Ve druhé polovině 20. století s rozvojem automobilového a elektrotechnického průmyslu a s tím narůstající potřeby flexibility ve výrobních procesech bylo třeba konstruovat jednoúčelové stroje, montážní pracoviště a linky, které by bylo možné snadno přizpůsobovat potřebám zkracujících se výrobních cyklů, změně vyráběného sortimentu a to v co nejkratším čase. 

Celý článek

 
Publikováno: 27. 7. 2016 | Počet zobrazení: 2603
 

Mobilní značkovací laserovací systém

Velké náviny plechů je potřeba permanentně označit laserem, ale jak na to? Když nejde hora plechu k laseru, musí laser k hoře plechu. Tak vzniknul mobilní laserovací systém pro bezpečné značení a to kdekoliv.

Celý článek

 
Publikováno: 27. 7. 2016 | Počet zobrazení: 2480
 

TCO – nástroj ekonomické efektivity výroby

Při provozu strojních uzlů je snahou optimalizovat/minimalizovat tření pohyblivých elementů v těchto uzlech a tím dosáhnout vyšší efektivity provozu stroje. Ve výrobních procesech jsou takovým „třením“ provozní náklady, efektivita výroby, kvalita. Jejich nežádoucí úrovně jsou ekonomickou brzdou výrobního procesu. Snižování nákladů, zvyšování efektivity výroby při současném zvyšování kvality jsou pojmy, se kterými se dnes v průmyslové výrobě operuje. Otázkou je, jak jim v silném konkurenčním prostředí dostát. 

Celý článek

 
Publikováno: 27. 7. 2016 | Počet zobrazení: 2405
 

Následky změny pravidel klasifikace nebezpečnosti chemických látek a směsí - maziv

Dnes nelze jednoznačně doložit začátek průmyslové výroby a využití chemických látek, ale jejich rozsah se v 19. století rapidně zvětšil. V průběhu rozvoje této produkce samovolně docházelo k poznání, které látky jsou nestabilní samy o sobě nebo reaktivní v kombinaci s jinými. Že další látky jsou jedovaté nebo omamné. Postupně tedy z izolovaných iniciativ začaly vznikat snahy o hodnocení chemické bezpečnosti (fyzikálně-chemické vlastnosti) a chemické hygieny (vliv na zdraví člověka a životní prostředí). 

Celý článek

 
Publikováno: 27. 7. 2016 | Počet zobrazení: 2602
 

Otěruvzdorné povrchové vrstvy a povlaky

Povrchové úpravy představují široké spektrum technologických procesů, které dovolují vytvářet povrchové vrstvy nebo povlaky s požadovanými funkčními vlastnostmi na povrchu kovových materiálů, které nesplňují podmínky jejich provozního nasazení. Rozhodujícími degradačními procesy jsou obvykle koroze a opotřebení. Opotřebení podle dominantního mechanizmu opotřebení lze rozdělit na adhezívní, abrazívní, erozívní, kavitační, vibrační a únavové. V reálných podmínkách se však musí počítat s kombinovaným účinkem těchto procesů.

Celý článek

 
Publikováno: 27. 7. 2016 | Počet zobrazení: 3989
 

Nanomaziva a možnosti jejich praktické aplikace

Díky rychlému rozvoji nových technologií výroby a způsobů použití nanomateriálů, nacházejí nanočástice významné možnosti uplatnění v oblasti mazání. Nanomaziva dnes můžeme nalézt v nejrůznějších sférách lidské činnosti a to zejména v nejnáročnějších aplikacích v kosmickém prostoru, v extrémních podmínkách prostředí i zatížení ve všech odvětvích průmyslu i v dopravě. 

Celý článek

 
Publikováno: 27. 7. 2016 | Počet zobrazení: 2485
 

12. Mezinárodní česko-slovenská konference „Mazání v moderním průmyslovém podniku“

Konferenci zahájil a řídil v souladu s programem předseda sekce Tribotechniky Ing. Pavel Špondr ve spolupráci garantů jednotlivých bloků. Všechny plánované příspěvky byly prezentovány svými autory, případně spoluautory. 

Celý článek

 
Publikováno: 27. 7. 2016 | Počet zobrazení: 2387
 

Česko-slovenské tribotechnické dny na Moravě

Od 13. - 15. dubna byl hotel SKI v Novém Městě na Moravě dějištěm 12. Mezinárodní česko-slovenské konference „Mazání v moderním průmyslovém podniku“, kterou uspořádala odborná sekce Tribotechniky České strojnické společnosti ve spolupráci se Slovenskou společností pro tribologii a tribotechniky ZSVTS a odbornou skupinou Tribodiagnostika ATD ČR. Tato akce s dnes již mnohaletou tradicí slouží pro představení inovací v dnes velmi progresivně se rozvíjejících oborech tribotechniky a tribologie a jejich možností zapojení do praxe. 

Celý článek

 
Publikováno: 27. 7. 2016 | Počet zobrazení: 2174