murr Schunk

12. Mezinárodní česko-slovenská konference „Mazání v moderním průmyslovém podniku“

Konferenci zahájil a řídil v souladu s programem předseda sekce Tribotechniky Ing. Pavel Špondr ve spolupráci garantů jednotlivých bloků. Všechny plánované příspěvky byly prezentovány svými autory, případně spoluautory. 

 
Celkem se konference zúčastnilo 55 osob (včetně zástupců časopisu TechMagazín - mediálního partnera). Z toho 9 bylo ze Slovenska a to včetně Ing. Jozefa Stopky, předsedy Slovenské společnosti pro tribologii a tribotechniku při ZSVTS.
Konference byla účastníky hodnocena velmi pozitivně jak po odborné obsahové stránce, tak i po stránce doprovodných programů a místa konání. Celkem 28 zúčastněných firem ať již formou prezentace, přednášek, či posluchačů, naplnilo předpoklad bohatých odborných diskuzí a výměnu zkušeností špičkových odborníků oboru tribotechniky a tribologie nejen v průběhu přednášek, ale i v době volnočasových aktivit, zejména pak v průběhu večerních rautů.
Poděkování za zdárný průběh konference patří všem zúčastněným, garantům jednotlivých bloků a zvláště pak těm firmám, které se prezentovaly výstavkami: ALS Czech Republic, Castrol Lubricants (CR), D-Ex Limited, KLEENTEK, Nicolet CZ a ŠPONDR CMS.
Příkladně se zachoval Ing. Josef Brezovják z Castrol Lubricants (CR), neboť 
se rozhodl odměnu za příspěvek 1000 Kč darovat na charitu. Výzvu s tímto účelem přednesl Ing. Špondr, který se přidal k Ing. Brezovjákovi a věnoval 1600 Kč.
Uznání za mediální podporu pak patří odbornému časopisu TechMagazín, jehož přispění nemálo napomohlo k propagaci této akce. 
 
Ing. Milan Šimánek

 
Publikováno: 27. 7. 2016 | Počet zobrazení: 1563 článek mě zaujal 227
Zaujal Vás tento článek?
Ano