rosler murr Schunk

Česko-slovenské tribotechnické dny na Moravě

Od 13. - 15. dubna byl hotel SKI v Novém Městě na Moravě dějištěm 12. Mezinárodní česko-slovenské konference „Mazání v moderním průmyslovém podniku“, kterou uspořádala odborná sekce Tribotechniky České strojnické společnosti ve spolupráci se Slovenskou společností pro tribologii a tribotechniky ZSVTS a odbornou skupinou Tribodiagnostika ATD ČR. Tato akce s dnes již mnohaletou tradicí slouží pro představení inovací v dnes velmi progresivně se rozvíjejících oborech tribotechniky a tribologie a jejich možností zapojení do praxe. 

 
Na konferenci, na níž se sešlo 55 účastníků z 25 firem z řad průmyslových společností, akademické sféry i dalších organizací, bylo s tímto cílem prezentováno v průběhu pěti odborných bloků celkem 25 odborných příspěvků, které doplnilo 7 firemních prezentací. Konference se zúčastnili také předseda České strojnické společnosti /ČSS/ Ing. Přemysl Malý, CSc., předseda Slovenské společnosti pro tribologii a tribotechniku /SSTT/ Ing. Jozef Stopka, CSc., předseda odborné skupiny Tribodiagnostika při Asociaci technických diagnostiků /ATD/ ČR pan Vladislav Marek a prezident České tribologické společnosti prof. Ing. Jan Suchánek, CSc. 
Po úvodním bloku, kde mj. slovenští kolegové připomenuli historii a vývoj tribotechnické tématiky v dnes již samostatné Slovenské republice, pokračovala konference přednáškami a prezentacemi v jednotlivých sekcích, které byly zaměřeny na specializovaná témata: Teorie tření a mazání, Moderní průmyslová maziva - Procesní (technologické) kapaliny, Ošetřování maziv a mazací systémy, Tribodiagnostika maziv a strojů a Legislativa a ekologické řízení podniku. Účastníci konference tak měli unikátní příležitost seznámit se s novinkami a trendy v oboru v opravdu komplexním pojetí a z různých hledisek od přehledu produktových novinek a technických aspektů přes systémový pohled na řešení efektivního mazání strojů a zařízení, včetně kategorizace průmyslových maziv a vlastností a funkcí jejich různých typů, až po právní rámec a z pohledu předpisů vztahujících se k této tématice.
S řadou produktových novinek i nabídkou služeb některých firem měli účastníci konference možnost seznámit se kromě přednáškové sekce podrobněji i na výstavě, která se konala v rámci tohoto
 setkání tribotechnických odborníků, a doplnila přednášené okruhy o praktické aplikace. Na dotazy účastníků odpovídali a konzultace poskytovali specialisté firem Kleentek, Špondr CMS, ALS Czech Republic, Castrol Lubricants (CR), D-Ex Limited či Nicolet CZ. Kromě výhod centrálních mazacích systémů byla zdůrazněna zejména nutnost kvalitní a systematické péče o průmyslová maziva, jež může zabránit často drastickým ztrátám v důsledku poruch a vynucených neplánovaných odstávek, ale je bohužel zatím ze strany průmyslových uživatelů často podceňována. Moderní průmyslová maziva dnes sice obsahují řadu specializovaných aditiv s cílenými účinky, ale jejich používání má - i vzhledem k úsilí výrobců o maximální prodlužování životnosti maziv v kontrastu se stále se zmenšujícími objemy náplní - svá pravidla a zásady, jejichž respektování je základem správné funkce těchto produktů. K tomu právě mohou významně přispět konzultace se specialisty na tyto obory, k níž nabízejí příležitost odborné akce jako např. zmíněná konference.

 
Publikováno: 27. 7. 2016 | Počet zobrazení: 1917 článek mě zaujal 358
Zaujal Vás tento článek?
Ano