Pomáháme digitalizovat stavebnictví

Česko se stalo iniciátorem vzniku nového klasifikačního systému CCI, který má zajistit jednotné pojmenování všech prvků stavby, srozumitelné napříč obory i různým používaným softwarem.

Celý článek

 
Publikováno: 14. 7. 2020 | Počet zobrazení: 999
 

Vzlétlo největší dopravní elektroletadlo

Na konci května absolvovalo v Kanadě první zkušební let zatím největší dopravní letadlo, které je poháněno čistě na elektřinu.

Celý článek

 
Publikováno: 14. 7. 2020 | Počet zobrazení: 1090
 

Na ČVUT se bude vyučovat likvidace JE

Čeští vědci se úspěšně angažují v oblasti jaderné energetiky. Na ČVUT v Praze se od září otevře nový studijní program zaměřený na vyřazování jaderných zařízení z provozu.

Celý článek

 
Publikováno: 14. 7. 2020 | Počet zobrazení: 975
 

První české nasazení ETCS u privátního dopravce

Unipetrol Doprava se stane prvním soukromým dopravcem v ČR, který své lokomotivy vybaví systémem ETCS (evropský vlakový zabezpečovací systém). Technickou část řešení kompletně zajistí CZ Loko.

Celý článek

 
Publikováno: 14. 7. 2020 | Počet zobrazení: 1125
 

Nadčasové priority zůstávají i v krizi

Pandemie zkomplikovala nebo i na čas zastavila fungování i velkých průmyslových gigantů, ale nezměnila jejich strategické cíle.

Celý článek

 
Publikováno: 14. 7. 2020 | Počet zobrazení: 978
 

ISCAR: Obráběcí nástroje pracující bez vibrací

Vibrace při obrábění jsou ve většině případů nevyhnutelným jevem doprovázejícím řezný proces. Jsou zapříčiněny buď působením řezných sil, nebo jde o samobuzené kmitání a vždy jsou součástí řezného procesu.

Celý článek

 
Publikováno: 14. 7. 2020 | Počet zobrazení: 1106
 

Inovativní pohon – čistá efektivita

Plně odpovědný přístup při zacházení se zdroji patří k důležitým faktorům úspěchu společnosti Kaeser Kompressoren v Coburgu.

Celý článek

 
Publikováno: 14. 7. 2020 | Počet zobrazení: 990
 

Je možné vyrobit čistý vysušený stlačený vzduch bez oleje s minimálními náklady?

Tuto otázku si jistě kladou mnozí výrobci v potravinářském, farmaceutickém či jiném odvětví potřebujícím k zabezpečení kvality svých výrobků stlačený vzduch o vysoké kvalitě bez oleje třídy 0 a s hlubokým tlakovým rosným bodem –40 °C.

Celý článek

 
Publikováno: 14. 7. 2020 | Počet zobrazení: 1117
 

Nový standard čistoty stlačeného vzduchu

Vysoká energetická účinnost, nízké provozní náklady, stoprocentně čistý stlačený vzduch a nízká hlučnost, to jsou základní charakteristiky bezmazných kompresorů ULTIMA od firmy Gardner Denver.

Celý článek

 
Publikováno: 14. 7. 2020 | Počet zobrazení: 1078
 

Inteligentní vzduchová technika

Bez kompresoru se neobjede snad žádný průmyslový obor. Ve velkých provozech je vhodné použít inteligentní řídicí systém pro optimální řízení a monitorování veškerého stlačeného vzduchu, a to kdekoli a online.

Celý článek

 
Publikováno: 14. 7. 2020 | Počet zobrazení: 1111