murr

Začala kampaň na podporu technických oborů

Slavnostním zahájením v Národním technickém muzeu v Praze a představením oficiálního loga odstartoval ve čtvrtek 15. ledna projekt Roku průmyslu a technického vzdělávání 2015.
 

 

Hlavním záměrem akce, kterou inicioval Svaz průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvem školství ČR, a Ministerstvem práce ČR je zvýšit zájem veřejnosti o průmysl a o technické obory a prosadit koncepční a systémové změny v oblasti vzdělávání a také podpořit úsilí škol i firem o spolupráci. Na celoroční kampani se podílí kromě zmíněných subjektů i řada dalších partnerských firem a institucí, např. Škoda Auto, Česká spořitelna, NTM, mediálním partnerem je i TechMagazín.

Podniky žádají „restart“ vzdělávacího systému
Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 je celoroční projekt složený z řady aktivit a různých akcí, které jsou reakcí na požadavek podnikatelské sféry důrazněji poukázat na jeden z klíčových problémů konkurenceschopnosti ČR. Tím je disproporce mezi vysokou mírou nezaměstnanosti a dlouhodobě neuspokojenou poptávkou firem po mnoha desítkách tisíc technicky vzdělaných pracovníků, které český vzdělávací systém zaměstnavatelům nenabízí.
Kampaň se opírá o několik páteřních aktivit zaměřených na rodiče a mladé lidi. V únoru by měla být zprovozněna webová stránka www.rokprumyslu.eu , která by se měla stát interaktivním centrálním místem shrnujícím již existující a fungující aktivity podpory technického vzdělávání. Vedle online kampaně probíhající i na sociálních sítích, vyhlášení studentských soutěží, vydání publikací jako Almanach technického vzdělávání či statistický přehled Panorama se počítá i s akcemi jako je Den průmyslu v Ostravě a se sadou odborných konferencí zaměřených na systémové změny ve vzdělávání.
SP ČR chce společně s partnery členskými svazy a asociacemi i členskými firmami, poukázat na klíčové problémy v oblasti technického vzdělávání a potřebu optimalizovat soustavu oborů a škol ve vazbě na predikce trhu práce. Dlouhodobě prosazuje posilování prvků polytechnické výchovy v mateřských a základních školách a obnovení povinných dílen na 2. stupni základních škol a praktické výuky v reálném pracovním prostředí. Vedle toho SP ČR prosadil zavedení povinné matematiky při státních maturitách a je připraven spolupracovat na zavedení mistrovské zkoušky pro absolventy učebních oborů.

Moderní průmysl nereprezentují špína a montérky
Jak uvedl při zahájení kampaně prezident SP ČR Hanák, přestože si většina naší veřejnosti uvědomuje význam českého průmyslu, který zaměstnává téměř 30 % obyvatel, a hodnotí ho pozitivně, u běžné populace přetrvává jeho tradiční a zastaralé vnímání, jako špinavého odvětví s pracovníky v ušmudlaných montérkách, což je jedním z důvodů nižšího zájmu žáků a studentů a jejich rodičů o technické obory, jejichž absolventi potom citelně chybí na trhu práce. Současný český průmysl chce proto tento přístup změnit a představit český průmysl v jeho skutečné aktuální podobě jako moderní čisté odvětví s velkým potenciálem a perspektivou, a motivovat zejména rodiče, aby se nebáli posílat své děti studovat technické obory.
Předseda vlády Bohuslav Sobotka, při zahájení projektu zdůraznil, že vláda se hlásí k záměru Roku průmyslu a technického vzdělávání s tím, že obdobné cíle má i ve svém programovém prohlášení. Záštitu aktivitě udělil ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, který si zlepšení podnikatelského prostředí a podporu technického vzdělávání stanovil jako jednu ze svých osobních priorit. „Zachování průmyslu jako základny české ekonomiky je podmíněno obnovou a podporou technického vzdělávání. Věřím, že rok 2015 bude pro technické vzdělávání rokem zlomovým, ve kterém se nám ve spolupráci s rezortem školství a českými zaměstnavateli podaří zlepšit podmínky pro technické vzdělávání a zvýšit zájem mládeže o něj,“ konstatuje ministr Jan Mládek. Rozhovor s ním na toto téma najdete i v lednovém vydání měsíčníku TechMagazín.

Přidají se i partneři
Generálním partnerem Roku průmyslu a technického vzdělávání 2015 je Česká spořitelna, která rozvoj technického vzdělávání dlouhodobě podporuje prostřednictvím své Nadace Depositum Bonum. "Českou ekonomiku vždy profilovaly  inovativní a prosperující průmyslové firmy. O tom, jestli tomu tak bude i za dvacet let, rozhodnou dnešní žáci na základních a středních školách," uvedl předseda správní rady Nadace Depositum Bonum a předseda představenstva České spořitelny Pavel Kysilka.
Dalším z významných partnerů projektu je společnost Škoda Auto, která již realizovala a i během následujících měsíců nabídne rovněž řadu aktivit zaměřenou na technické vzdělávání a motivaci nejmladší generace k zájmu o techniku  - např. prostřednictvím soutěže Mladý designér, vzdělávání učitelů v rámci projektu dalšího vzdělávání „věda má budoucnost“ a podpory středních škol v rámci grantových programů. K Roku průmyslu a technického vzdělávání 2015 se připojila i Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, vládní agentura CzechInvest a Technologická agentura ČR (TA ČR), projekt se rozhodlo podpořit rovněž České vysoké učení technické v Praze (ČVUT), největší a nejstarší technická univerzita v Evropě, která Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 vnímá jako unikátní příležitost zdůraznit nezpochybnitelný význam technických oborů pro budoucnost ČR.

 

 
Publikováno: 21. 1. 2015 | Počet přečtení: 3152