asseco Aimtec murr

Noc vědců

Technické muzeum v Brně a Vysoké učení technické v Brně – Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií uspořádali již 9. ročník akce pod názvem Noc vědců.

 

Letošní ročník se nese v duchu motta: „Energií k poznání“ a uskuteční se dne 27. září 2013 v době od 18.00 do 24.00 hod v Technickém muzeu v Brně. V budově muzea na ulici Purkyňova 105 se představí jednotlivé ústavy Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně, Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně a oddělení Dokumentace vědy a techniky Technického muzea v Brně, kteří v rámci programu představí a populární formou přiblíží své vědecké a výzkumné aktivity a tím umožní návštěvníkům, kteří se budou moci do celého procesu aktivně zapojit, nahlédnout do světa vědy a poznání. Cílem celého programu je atraktivní a zároveň nenásilnou formou seznámit širokou veřejnost s principy fyzikálních jevů a technických aplikací a tím zpopularizovat vědu a výzkum v České republice i v rámci celé Evropské unii. Důležitou součástí je však také představení vědců, kteří za jednotlivými vědeckými a výzkumnými aktivitami stojí. Nemá tedy jít o prohlídky expozičních a výstavních prostor muzea, ale o zprostředkování setkání široké veřejnosti s vědci a umožnit jí nahlédnout do pozadí jejich života a práce pokud možno zajímavým způsobem a ukázat, že vědci jsou také lidé.
 

 
Publikováno: 27. 9. 2013 | Počet přečtení: 3649