asseco Aimtec murr

Stratégia nulových porúch alebo ako sa starať o oleje

Kleentek Slovakia, s.r.o. a ALS Czech Republic, s.r.o. si dovoľujú pozvať pracovníkov výroby, kvality a údržby na 2. odborný seminár zameraný na tému: Stratégia nulových porúch – cesta k úsporám

 

Seminár sa koná v dňoch 13. - 14. 9. 2012 v školiacom stredisku Hrabiny, Slovak Telekom, a.s., Rekreačná cesta č.389, 968 01 Nová Baňa (http://flavors.me/ruilkon)
Obsahom a hlavnými cieľmi seminára sú:
Informácia o novej pripravovanej medzinárodnej norme ASTM WK 13070 – kolorometria, ktorá vyhodnocuje kondíciu oleja a možné vplyvy na stav strojov. Rentabilita starostlivosti a analýz olejov, konkrétne príklady z praxe – vzájomná výmena prevádzkových skúsenosti a informácií. Vzťahy medzi kvalitným mazaním a kvalitnou výrobou. Tribotechnické informácie zamerané na využitie analýz olejov pre diagnostiku strojov a správne ošetrovanie olejov. Konkrétne príklady dosiahnutia úspor, tematické panelové diskusie, problematika údržby, vzájomne inšpirujúce poznatky, ako pozitívne ovplyvniť kvalitu a kvantitu výroby.
Aké sú pripravené prednášky?
Starostlivosť o oleje od A po Z * Cesta k spoľahlivosti strojov a ku kvalitnej výrobe * Analýzy olejov – princípy, možnosti, rentabilita * Prínosy starostlivosti o oleje v konkrétnych prípadoch * Produktivita ovplyvnená stavom oleja * Ekonomické prínosy elektrostatického čistenia olejov vo firme * Technická tribodiagnostika - účinný nástroj produktívnej údržby * Životné prostredie a jeho miesto v procesoch prevádzkovania, údržby a starostlivosti o stroje a zariadenia SaZ * Kolorometria – objektívny, praktický a jednoduchý nástroj údržby.   
Podrobné informácie a záväznú prihlášku (na jednu prihlášku možno prihlásiť aj viacerých účastníkov) získate na www.kleentek.sk. Tel. informácie: +421 (0) 915 850 119, (0) 917 990 151, (0) 915 393 283, (0) 918 901 860.
.

 

 
Publikováno: 9. 10. 2012 | Počet přečtení: 3988