asseco Aimtec murr

Konference Machines Communicate a Vize v automatizaci opět na MSV v Brně

Časopis Sdělovací technika pořádá jako součást oficiálního doprovodného programu Mezinárodního strojírenského veletrhu (MSV 2012) na výstavišti v Brně tradičně odborné konference věnované trendům a rozvoji moderní průmyslové techniky a technologií. V zahajovací den veletrhu 10. září je připravena konference Machines Communicate, zaměřená na  problematikou komunikace M2M, tj. komunikace mezi člověkem, stroji a systémy, sběrem dat a jejich dalším zpracováním. Zabývá se hlavními aspekty propojení výrobků a zařízení v průmyslu, energetice, dopravě, logistice a dalších oblastech, kterým budou věnovány prezentace předních odborníků z oboru. Z programu lze uvést např.:

 

- Prognóza technologického vývoje do roku 2040 – RNDr. Bohumír Štědroň, Ph.D., ČVUT FEL Praha
- Řešení Moxa pro M2M komunikaci – Ing. Michal Kahánek, ELVAC IPC s. r. o.
- Funkční bezpečnost v datové síti – open SAFETY – Ing. Zdeněk Švihálek, B+R          automatizace,spol. s r. o.

 

 

Druhý veletržní den (11. září) je v rámci doprovodného programu MSV 2012 připravena konference Vize v automatizaci, zahrnující rozsáhlé spektrum digitálních metod, modelů a nástrojů, včetně simulace a 3D vizualizace, které jsou integrovány v rámci průběžného řízení dat. Vzhledem k tomu, že ústředním tématem MSV je právě automatizace jako nástroj optimalizace výroby a využití inovací pro zajištění konkurenceschopnosti, je zcela novým tématem letošního ročníku konference Vize v automatizaci i nový perspektivní obor: mechatronika. Mechatronika představuje multidisciplinární integraci technických disciplín za účelem zlepšení výkonu a zdokonalení funkčnosti produktů a systémů. Produkty a systémy, jako jsou např. automobily, jsou totiž stále komplikovanější, zvláště s všudypřítomným procesorovým řízením a softwarovými systémy. Současně s tímto trendem, směřujícím stále více k řízení a automatizaci bez účasti člověka, je nezbytné, aby lidé, kteří navrhují, vyrábějí, instalují, udržují, opravují a kalibrují tato řízení disponovali schopností integrovat mechanické, elektronické a počítačové řízení a softwarové systémy.
Z programu:
- Digitální technika v průmyslových technologiích – stručný historický přehled – prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc., vedoucí Centra aplikované kybernetiky, FEKT VUT v Brně, odborný garant konference
- 3D obrazová analýza pro průmyslové aplikace zaměřené na výběr neorientovaných objektů z kontejneru průmyslovým robotem – doc. Ing. Vladislav Singule, CSc., Ing. Aleš Pochylý,
- Ing. Tomáš Kubela a Ing. Petr Čihák, FSI VUT v Brně a Blumenbecker Prag s.r.o.
- Průmyslová mobilní robotika – Ing. Marek Polčák, Quanti s.r.o.
- 3D tiskárny a 3D výrobní systémy a aplikace – Ing. Danial Adam, MCAE Systems
- Speciální typy elektrických strojů pro pohony v automatizaci – Ing. Jiří Havelka, VUES
- Nové trendy v servisní robotice – Ing. Jan Kůr, MESING

Podrobnější informace o konferencích a jejich programu lze získat na www.stech.cz, kde se lze rovněž na konferenci registrovat

 
Publikováno: 10. 9. 2012 | Počet přečtení: 4156