hnv murr

ČVUT nabídne program pro studenty i pedagogy

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze pořádá v pátek 25. listopadu od 8.30 h Den otevřených dveří. Během akce, která se již tradičně koná jak v sídle fakulty v pražských Dejvicích, tak i v budově na Karlově náměstí, budou představeny nejen možnosti studia, ale i špičkové laboratoře a projekty. Tentokráte není akce určena jen pro zájemce o studium: Pro středoškolské učitele je připraven seminář o výukové platformě Nucleo.

 
Zájemci o studium, kterých pravidelně na obě pracoviště fakulty dorazí více než 600, budou obeznámeni s náplní jednotlivých studijních programů. Pro ucelení obrazu o možnostech uplatnění po absolvování fakulty budou po celý den probíhat prezentace jednotlivých výzkumných pracovišť. Po dobu trvání programu budou také přístupné špičkové laboratoře, jako jsou laboratoř leteckých systémů, měřicí techniky, kybernetiky, biomedicínského inženýrství, elektrických obvodů, akustiky, energetiky, elektrických strojů, mikroprocesorových aplikací a mnoho dalších. Návštěvníci si také budou moci vyzkoušet software na detekci obličeje, navštívit audiovizuální studio s klíčovací plochou, nebo se seznámit s projektem studentské elektroformule. Podrobnější informace o programu dne otevřených dveří lze získat na adrese: http://www.fel.cvut.cz/cz/prestudent/dod

Pro středoškolské pedagogy bude v objektu ČVUT v pražských Dejvicích od 9 do 13 hodin připraven seminář o možnostech využití výukové platformy Nucleo, která na fakultě vznikla. Jde o ekonomickou náhradu napájecího zdroje 5 V, osciloskopu, generátorů a voltmetru pro samostatnou (i domácí) práci studentů při řešení úloh z elektroniky, fyziky a elektrických měření. Podrobnosti o ní jsou k dispozici na: http://measure.feld.cvut.cz/soutěž/leo. Součástí semináře bude i praktická práce s platformou. Vybraným školám pak platformu LEO včetně potřebného kitu a součástek fakulta bezplatně poskytne. Účast na semináři je však třeba potvrdit do 23. listopadu na e-mail: slamajan@fel.cvut.cz.
 
Publikováno: 21. 11. 2016 | Počet přečtení: 2855