asseco Aimtec murr

Odstartoval nový ročník vědecké soutěže

Pro podporu českých vědeckých talentů a pedagogů odstartoval již 19. ročník vědecké soutěže Cena Wernera von Siemense. Soutěž pořádaná českým Siemensem společně s představiteli vysokých škol a Akademii věd ČR má vyzdvihnout význam vědy a výzkumu pro společnost.
 

 

V každém ročníků jsou oceňovány talenty z řad studentů, vědců a pedagogů z technických a přírodovědných oborů. Mezi ty nejlepší rozdělí organizátoři odměny v celkové výši přes jeden milion korun. Soutěžící mohou své práce a projekty přihlašovat až do 25. listopadu 2016.

Záštitu nad udílením cen poskytuje Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo průmyslu a obchodu.

„Cena Wernera von Siemense je projekt, ze kterého mám velkou radost. Moc se těším na slavnostní chvíli, kdy se s těmi nejlepšími studenty, vědci a pedagogy setkám. Odborná úroveň oceněných prací je tradičně velmi vysoká, což vypovídá o tom, jak velký potenciál v mladých lidech je, pokud se ho podaří dobrým učitelům podchytit a rozvinout. Jsem hrdý, že letos vyhlašujeme již 19. ročník této prestižní ceny pojmenované po jednom z největších vynálezců,“ řekl Eduard Palíšek, generální ředitel Siemens ČR.

Studenti a vědecké týmy se mohou přihlašovat do pěti soutěžních kategorií, které se věnují nejen základnímu výzkumu a významným výsledkům na poli vývoje a inovací, ale dávají prostor i kvalitním disertačním a diplomovým pracím. Pravidelně Siemens oceňuje i nejlepšího pedagogického pracovníka.

Vítězné práce vybírají nezávislé komise složené z předních odborníků české vědy, např. rektorů ČVUT, VUT a Masarykovy univerzity a předsedy Akademie věd ČR. Prostřednictvím soutěže se Siemens dlouhodobě věnuje i osvětě v oblasti diverzity ve vědě. Již tradičně uděluje zvláštní ocenění nejlepší disertační práci napsané ženou. I letos se zvláštního ocenění dostane studentovi, který dosáhl mimořádných studijních a výzkumných výsledků a překonal přitom zdravotní překážky. Adepty nominují vedoucí pracovníci univerzit a vítěze určí porota ve spolupráci s odbornou poradkyní této kategorie, ředitelkou Nadačního fondu pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením, Hanou Potměšilovou. Na podporu přihlašování je vypsána finanční odměna 5 000 korun pro ty, kteří do soutěže doporučí budoucího vítěze v kategoriích o nejlepší diplomovou nebo disertační práci.

Do soutěže lze přihlásit práce, které jsou zpracovávány v technických a vybraných přírodovědných oborech, a to prostřednictvím microsite na webu Siemens: http://www.siemens.cz/cenasiemens. Termín uzavírky přihlášek je 25. listopadu

2016. Slavnostní předávání cen proběhne 9. února 2017 v prostorách Betlémské kaple v Praze.

V předchozích osmnácti ročnících soutěže bylo již oceněno 313 studentů, pedagogů a vědců. Formou finančních odměn Siemens podpořil české školství a vědu celkovou částkou dosahující devíti milionů korun. Cena je pravidelně vyhlašována v rámci dlouhodobé snahy a podpory společnosti Siemens o zintenzivnění dialogu mezi státním a soukromým sektorem v oblasti vědy, výzkumu, vývoje a vzdělávání.

Vyhlašované kategorie:

• Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu

• Nejvýznamnější výsledek vývoje /inovace

• Nejlepší pedagogický pracovník

• Nejlepší diplomová práce

• Nejlepší disertační práce

Zvláštní ocenění:

• Nejlepší disertační práce napsaná ženou

• Ocenění za překonání překážek při studiu  

 
Publikováno: 20. 4. 2016 | Počet přečtení: 2878