asseco Aimtec murr

Automobilka bude pomáhat ornitologům

Společnost Porsche ČR zapůjčila zástupcům České společnosti ornitologické (ČSO) dva pick-upy Volkswagen Amarok a v rámci nově navázaného partnerství se bude se svými zaměstnanci podílet na ochraně volně žijících ptáků v ptačích parcích Josefovské louky u Jaroměře a Kosteliska u Dubňan.

 
V nově navázaném partnerství s Českou společností ornitologickou (ČSO) jsou prvním krokem dva Amaroky na dva roky: Dva nové pick-upy Amarok s elegantními polepy, které znázorňují spolupráci na rozvoji ptačích parků, poslouží zaměstnancům ČSO k ještě efektivnější péči o chráněná území ve vlastnictví ČSO.

Tím však spolupráce nekončí. V rámci tradičních dobrovolnických dnů se bude tým zaměstnanců Porsche ČR zapojovat do údržby obou ptačích parků. Již plánují minimálně dva dobrovolnické dny v ptačích parcích ČSO. Dobrovolníci budou ve svém volném čase pomáhat například s vyřezáváním náletových dřevin, sekáním invazních druhů rostlin či úpravou návštěvnických stezek. ČSO pak uspořádá pro zaměstnance společnosti Porsche Česká republika environmentálně zaměřené akce s přednáškami a názornými ukázkami kroužkování ptactva.Zdeněk Vermouzek, jednatel ČSO a Mirka Cimrová, vedoucí divize Volkswagen Užitkové vozy Porsche ČR, foto: Porsche ČR.

„Děkujeme Porsche ČR za zapůjčení dvou terénních vozů, díky kterým budeme moci zefektivnit naši ochranářskou práci. Věříme, že snadno zvládnou celoroční náročné podmínky, se kterými se v ptačích parcích denně potkáváme – od rozblácených cest po záplavy nebo sníh. Budou skvělými pomocníky při péči o divoké koně, pratury a uherský stepní skot, při převážení nářadí, materiálu na stavbu ohradníků, pozorovatelen a laviček či pro odvoz sena nebo vyřezaných větví. V neposlední řadě nám poslouží při reakcích na neočekávané urgentní události v parku,“ říká ředitel ČSO Zdeněk Vermouzek.Zájemci o pozorování ptáků a milovníci přírody sdružení v ČSO usilují o svět, kde žijí lidé a ptáci v harmonii, foto: ČSO.

Spolek ČSO s tradicí sahající až do roku 1926 má v současnosti více než 7500 členů. Profesionální i amatérští ornitologové, zájemci o pozorování ptáků a milovníci přírody sdružení usilují o svět, kde žijí lidé a ptáci v harmonii, kde lidé s pokorou obdivují přírodu, snaží se jí porozumět a využívají ji udržitelně pro sebe, pro ptáky i pro ostatní organismy. ČSO zkoumá a ochrání ptáky, jejich prostředí a přírodu jako celek a svou činností k tomu motivuje i širokou veřejnost. Prosazuje ochranu přírody založenou na vědeckých poznatcích. ČSO je neziskovou organizací a českým partnerem největšího mezinárodního sdružení na ochranu ptáků BirdLife International (birdlife.cz).Zleva: Zdeněk Vermouzek a Gašpar Čamlík z ČSO, Mirka Cimrová a Christoph Grün z Porsche ČR, foto: Porsche ČR.

Ptačí parky ČSO jsou logickou reakcí na dramatický úbytek ptáků zemědělské krajiny, mokřadů a na přetrhávané vazby mezi lidmi a přírodou. První ptačí park v Česku Josefovské louky založila ČSO především na vlastním financování z darů členů a podporovatelů. Podařilo se vzkřísit jeden z nejkvalitnějších mokřadů, umožnit tu návrat jinde mizejících či vymizelých ptáků a zprostředkovat kontakt mezi lidmi a přírodou. Další ptačí parky pokračují ve stejném duchu a stejně tak budou pokračovat i ptačí parky budoucí. ČSO plánuje do roku 2042 mít alespoň jeden plně funkční ptačí park v každém kraji Česka. Více o ptačích parcích ČSO na birdlife.cz/rezervace/.
 
Publikováno: 13. 5. 2024 | Počet přečtení: 367