asseco Aimtec murr

UPS zabezpečují IT revoluci v Remosce

Digitální éra přináší pro průmyslové podniky nové výzvy a příležitosti. V případě značky Remoska to znamenalo nejen rozšíření výroby, ale i implementaci moderních IT systémů v novém závodě v Kopřivnici. Jedním z klíčových prvků pro zajištění stability, bezpečnosti a kontinuity výroby se staly UPS jednotky od firmy CyberPower.

 
Tradiční česká značka Remoska potřebovala vybudovat nový závod na zelené louce, aby rozšířila kapacitu a udržela si konkurenceschopnost. Vedení firmy chtělo v nové továrně využít nejmodernější technologie pro průmyslovou automatizaci, robotizaci a digitalizaci. Zásadním požadavkem bylo také silné zabezpečení.

Digitalizace zahrnovala mj. nutnost vybudování síťové komunikační infrastruktury, vznik lokálního datového centra s integrací do cloudu, zavedení energetického monitoringu, zabezpečení proti kybernetickým útokům, implementaci IP telefonie a integraci systémů, jako jsou ERP, MES, řízení skladu či docházky.

Pro dosažení těchto cílů si Remoska vybrala výběrovým řízením společnost Soitron, která představovala integrátora zodpovědného za návrh a implementaci informačních, komunikačních a softwarových technologií. Technologická architektura pak byla doplněna zálohovacím systémem od firmy CyberPower, jež zaručí bezpečnost a stabilitu celého výrobního procesu i v případě výpadku elektrického napájení.

Implementace technologií

Soitron využil moderní technologie, včetně virtualizace, a integroval stávající IT vybavení Remosky do nového systému. Tím bylo dosaženo efektivního využití existujících prostředků. Síť byla pečlivě navržena jako zásadní komponenta propojení IT systémů s výrobními stroji a zařízeními. Spolehlivou a bezpečnou konektivitu zajišťují síťové komponenty od firmy Cisco, včetně IP telefonie pro interní komunikaci. Serverová infrastruktura, postavená na platformě Cisco HyperFlex a serverech Cisco UCS, garantuje stabilitu a spolehlivost, s využitím softwarově definovaného úložiště a virtuální vrstvy VMware vSphere.Veškeré servery jsou pak zálohovány UPS jednotkami CyberPower, konkrétně typy OLS6000ERTXL3U a OLS3000ERT2U (Foto: CyberPower).Jednotky jsou doplněné o karty pro vzdálenou správu RMCard205 a rozšiřující bateriové moduly BPSE240V75ART3UOA pro navýšení provozní doby v případě výpadku (Foto: CyberPower).

Výsledek

Digitální transformace Remosky přinesla několik pozitivních změn. Díky moderním technologiím si udržela konkurenceschopnost a zvýšila výrobní kapacitu, čímž posílila svou pozici na trhu a zachovala výrobu v České republice. Implementace digitálních technologií umožnila zlepšení procesů, efektivnější plánování, optimalizaci výroby a snížení spotřeby energie. Vysoká úroveň bezpečnosti a inteligentní architektura pak minimalizují rizika výpadků nebo odstávek, ať už z důvodu kybernetických incidentů či technických poruch, včetně přerušení dodávek elektrického napájení.

Přínosy zálohovacích jednotek CyberPower

Mezi klíčové přínosy patří zajištění nepřetržitého napájení v případě krátkodobých výpadků, nebo při kolísání napětí v elektrické síti, které díky dvojité konverzi dokáží modely CyberPower Online S bezpečně odfiltrovat. Tím je chráněn jak výrobní proces, datová konzistence informačních systémů, tak i fyzická bezpečnost přístupu prostřednictvím docházkového systému.UPS jednotky od CyberPower se staly nedílnou součástí moderního výrobního prostředí společnosti Remoska a hrají zde klíčovou roli v oblasti stability a bezpečnosti.
 
Publikováno: 13. 5. 2024 | Počet přečtení: 313