asseco Aimtec murr

Budějovické vysoké školy zahájily společný výzkumný projekt jak na inovace ve veřejných zakázkách v oblasti Smart City

V Evropě ojedinělou metodiku a systém školení, které by zvýšily využívání inovativních řešení veřejnou správou a samosprávou v oblasti Smart City, připravují akademici českobudějovické Vysoké školy technické a ekonomické a Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity. Společný tříletý výzkumný projekt skončí v roce 2026.

 

„V Česku ani v unii zatím žádný metodický návod, jak prosazovat inovativní řešení ve veřejných soutěžích neexistuje. Ty jsou vesměs postavené na jediném hodnotícím kritériu, a tím je cena zakázky. Evropská komise přitom zdůrazňuje i environmentální a sociální kritéria. Systematický přístup k tvorbě inovací tady ve veřejné správě prostě chybí,“ říká profesor Marek Vochozka, který zastupuje VŠTE.

Cestou ke zlepšení je zcela nová, ucelená metodika a systém školení úředníků veřejné správy a samosprávy při zadávání veřejných zakázek v oblasti Smart Cities. Ta využívá moderní technologie ke zlepšení života obyvatel měst třeba v dopravě, logistice, bezpečnosti, energetice či správě budov.

Hlavním výstupem bude eLearning, vzdělávací proces využívající informační a komunikační technologie. Souběžně budou vytvořeny čtyři odborné workshopy pro 40 osob formou vzdělávacích modulů a následného eLearningu. Obě vysoké školy by mohly v rámci kurzů proškolovat a vzdělávat úředníky těchto institucí.

Podle docentky Zuzany Dvořákové Líškové, děkanky Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, se sice Česko v roce 2019 připojilo k Deklaraci o inovacích ve veřejném sektoru, aby je podporovalo, rozšiřovalo a zlepšovalo a tím bylo schopné v této sféře reagovat na nové výzvy a příležitosti, ale systémově se mnoho nezlepšilo. I proto má projekt podporu Ministerstva pro místní rozvoj České republiky.

Výzkumný projekt českobudějovických vysokých škol vedou profesor Marek Vochozka za VŠTE a docentka Zuzana Dvořáková Líšková, děkanka Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity.

„Aby nedocházelo k porušování předpisů Evropské unie, je na to třeba úředníky připravit a proškolit. Hodnotící kritéria veřejných zakázek by měla obsahovat i to, zda vybraná firma jedná v rámci udržitelnosti, má správný employee management a její zaměstnanci kvalitní pracovní podmínky,“ říká děkanka Zuzana Dvořáková Líšková.

Podle ní s procesováním veřejných zakázek v rámci státní správy a samosprávy mají kompetentní úředníci dlouholeté zkušenosti, ale v hodnocení zejména inovací a dalších necenových kritérií se dosud neaplikují jednotné postupy, i když jsou pro výběr finálního vítěze zakázky neméně důležité. Změnit to má pomoci právě výzkumný projekt českobudějovických vysokých škol.

Výzkum za několik milionů korun přitom představuje další spolupráci VŠTE s Ekonomickou fakultou Jihočeské univerzity. Podle profesora Vochozky by mělo jít o první krok budoucí větší spolupráce. „Dlouhodobě chceme zlepšit vzájemnou spolupráci. Prospěje to školám samotným, městu i regionu,“ dodal Marek Vochozka, který jako rektor VŠTE vedl 12 let do konce roku 2020. Nyní zde působí jako profesor na Ústavu znalectví a oceňování.

Rozšiřování vzájemné spolupráce kvituje i vedení Ekonomické fakulty JU, jejímž krédem je naplňování motta Společně a efektivně, a to v co nejširším významu.

 
Publikováno: 10. 11. 2023 | Počet přečtení: 571