hnv murr

Autonomní Agilox pracuje v DHL v Syrovicích

V provozu DHL v Syrovicích je od března využíván první autonomní manipulační vozík značky Agilox od společnosti 4IGV. Jeho implementace koresponduje se strategií DHL spočívající v automatizaci intralogistiky.

 
Inteligentně naváděný bezobslužný vozík převáží palety z příjmové zóny před skladové regály, kde je k dalšímu zaskladnění odebírá systémový vozík. Zautomatizování této činnosti firmě ušetřilo dva pracovníky ve skladu, kteří aktuálně vykonávají složitější úkoly s větší přidanou hodnotou.

„Postupně se jednotlivé skladové úkony snažíme automatizovat. Automatizace v rámci interní logistiky totiž přináší zvýšení efektivity, navíc řeší problém s nedostatkem pracovních sil na trhu práce. Autonomní vozík Agilox má pro nás také výhodu v tom, že mu k jeho činnosti stačí načtení mapy skladu, nepotřebuje tedy žádné značky a pásky na podlaze, podle kterých by se pohyboval,“ popisuje Ondřej Weiss, Operations Manager společnosti DHL, který má v distribučním centru na starost zajištění skladování pro společnost TE Connectivity.

Inteligentní vozík zajišťuje efektivní skladování

Vozík Agilox využívá čtečku kódů, díky tomu ví, kam má danou paletu z příjmové zóny odvézt. „Jeho výhodou je, že je schopen si naskenovat předdefinované lokace a pozná, zda na dané pozici je nebo není paleta k vyzvednutí a jestli na lokaci, kam má paletu odvézt, je volné místo nebo obsazená plocha. V případě, kdy je místo obsazeno, odveze Agilox paletu do takzvané errorové zóny,“ vysvětluje Ondřej Weiss.

A doplňuje, že velkou výhodou Agiloxu je, že nepotřebuje implementovat žádný systém, jde o autonomní stroj, který má systém uvnitř sebe. „U jiných autonomních strojů je většinou potřeba, pokud jich pořizujete více, mít nějaký řídicí systém, který stroje navzájem koordinuje. To u Agiloxů od 4IGV není potřeba, protože díky jejich vlastnímu systému jednotlivé stroje spolu navzájem komunikují. Tím tedy může firma ušetřit náklady za systém. Úkol vykoná ten vozík, který je k místu manipulace nejblíže, přepravy palet jsou tedy efektivní. Ovládání vozíku je intuitivní a uživatelsky jednoduché,“ konstatuje Ondřej Weiss.Foto: 4IGV

Navíc je ovládání graficky přehledné, zahrnuje grafické znázornění layoutu, ve kterém se pohybuje. Na počítači, v mobilu či na tabletu management skladu jasně vidí, kde se právě Agilox nachází, může přidávat nebo odebírat jednotlivé pozice, něco mu zakázat a podobně.

Automatizovaný převoz palet, dobíjení v mezičasech

„Vozík je spuštěn na automat. Pokud nemá zrovna práci, zajede se sám dobít. Nastavili jsme ho tak, že každých patnáct minut objede pickup zónu, kde vyzvedává palety k převozu. Když potřebujeme něco změnit, jednoduše přes uživatelské rozhraní sami provedeme úpravu,“ uvádí Ondřej Weiss. Zmínil také, že když se vozík z nějakého důvodu na trase zablokuje, okamžitě odešle na definované adresy e-mail s aktuální notifikací obsahující přesné informace.Foto: 4IGV

Vozíky Agilox se vyplatí všude tam, kde jsou v rámci manipulace ve skladech vykonávány opakující se přepravy. „Automatizace v podobě našich vozíků Agilox zefektivňuje procesy přepravy a skladování, zlepšuje ziskovost i konkurenceschopnost, zvyšuje také bezpečnost a pomáhá překonat problémy s nedostatkem pracovních sil,“ sděluje Marek Maťovčík, jednatel společnosti 4IGV.
 
Publikováno: 23. 8. 2023 | Počet přečtení: 613