asseco Aimtec murr

KION Group se zavazuje k čisté nule

Společnost KION se připojuje k iniciativě Science Based Targets (SBTi) a přijímá metodický rámec k naplnění cílů Pařížské dohody o změně klimatu, jejímž cílem je omezit nárůst globální teploty na 1,5 °C.

 
Prostřednictvím SBTi si KION stanoví dlouhodobý klimatický cíl dosažení nulových čistých emisí skleníkových plynů v celém svém hodnotovém řetězci (rozsah 1, 2 a 3) do roku 2050, stejně jako odpovídající průběžné cíle do roku 2030. A do roku 2024 plánuje mít cíle ověřeny.

„S naším závazkem vůči SBTi se vydáváme transparentní a jasnou cestou ke snížení našich emisí skleníkových plynů. To podtrhuje náš závazek ke klimaticky neutrálním obchodním aktivitám, zejména vůči našim zákazníkům a dodavatelům. I když již aktivně pracujeme na vlastním snižování emisí, je úzká spolupráce s našimi obchodními partnery zásadní pro dosažení efektivního snížení v celém hodnotovém řetězci,“ říká Valeria Gargiulo, Chief People & Sustainability Officer (CPSO) společnosti KION Group.„Udržitelnost je zásadní součástí strategie KION 2027. Celosvětový průmysl manipulace s materiálem má pro ochranu klimatu obrovský potenciál a jako přední globální společnost máme v tomto zvláštní odpovědnost," Foto: KION.

Již v roce 2022 dosáhl KION svého prvního cíle snížení emisí souvisejících s energií (rozsah 1, 2, 3,3) o 30 % ve srovnání s rokem 2017, který má být splněn do roku 2027. V průběhu let byl rozsah rozšířen tak, aby zahrnoval hodnotový řetězec a byl tak rozšířen na cíl, který je plně v souladu s kritérii SBTi v rámci přípravy na formální závazek. Na cestě k čisté nule se v současnosti KION snaží dosáhnout absolutního lineárního snížení emisí skleníkových plynů (v ekvivalentech CO2) o 4,2 % ročně v rozsahu 1 a 2 a o 2,5 % ročně v rozsahu 3 ve srovnání s rokem 2021, do roku 2030. Jak je uvedeno ve zprávě o udržitelnosti KION GROUP AG, tyto cíle byly v roce 2022 překonány. Řízení klimatu skupiny KION je v současné době hodnoceno jako „Leadership“ („A-“) podle CDP Climate Rating.
 
Publikováno: 12. 7. 2023 | Počet přečtení: 714