asseco Aimtec murr

Zájemci o studium techniky mají stále příležitost

Fakulta strojní Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze patří k vysokým školám, které vypisují mimořádné přijímací zkoušky. Zájemci se tak mohou přihlásit na bakalářský studijní program Strojní inženýrství v akademickém roce 2022/2023.

 
Uchazeči se mohou hlásit prostřednictvím elektronické přihlášky na fakultním webu až do 19. srpna, základní podmínky pro přijetí zveřejněné loni zůstávají v platnosti. Potřebné dokumenty je nutné dodat na studijní oddělení Fakulty strojní ČVUT nejpozději do 9. září, kdy proběhne také zápis ke studiu.

Uchazeči, kteří mají či budou mít do stanoveného data maturitu z matematiky nebo z fyziky na školách akreditovaných v ČR nemusejí přijímací zkoušky absolvovat., ostatní se musejí podrobit zkoušce z matematiky, která se bude konat 7. září v budově fakulty v Praze-Dejvicích. Další informace zveřejňuje škola Zde.

Fakultu strojní ČVUT tvoří 21 ústavů a vědeckých pracovišť, které pokrývají velký záběr inženýrských odborností: od technické matematiky, fyziky, mechatroniky, termodynamiky, přes konstruování částí strojů, automobilů, letadlové techniky i výrobních strojů až po zpracovatelský průmysl a jednotlivé výrobní technologie, jejich projektování a automatizaci.Podle dřívějších plánů stále běží i přijímací zkoušky na dalších technických univerzitách, kde je rovněž stále příležitost přihlásit se ke studiu v některých oborech, např. na Západočeské univerzitě (ZČU) v Plzni, kde některé fakulty přijímají uchazeče v rámci druhého kola přijímacího řízení i během července a srpna, kdy mohou zájemci podávat přihlášky na technické fakulty –⁠ tedy aplikovaných věd, elektrotechnickou a strojní. Během léta je možné se hlásit třeba i na některé obory Vysokého učení technického (VUT) v Brně, Vysoké školy báňské –⁠ Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO).
 
Publikováno: 13. 7. 2022 | Počet přečtení: 787