murr Schunk

FS a FEL ČVUT uspořádaly společný kariérní veletrh

Po absolventech informatických, elektrotechnických a strojařských oborů z ČVUT je na trhu práce enormní poptávka. Fakulta strojní (FS) ČVUT a Fakulta elektrotechnická (FEL) ČVUT v Praze spojily letos své síly a připravily ve společné režii akci Kariérní dny, která vychází vstříc úsilí průmyslových firem najít nové schopné, technicky vzdělané lidi z řad studentů technických škol.

 
Cílem Kariérních dnů FS a FEL je umožnit přímý kontakt s bezmála pěti a půl tisíc studentů obou fakult se zaměstnavateli nejrůznějších velikostí, počínaje giganty českého průmyslu až po malé progresivní start-upy. Součástí Kariérních dnů ČVUT byl proto i doprovodný program, ve kterém firmy v prezentacích či workshopech mohli oslovit studenty prostřednictvím svých odborných témat.

Dvoudenní akce proběhla ve dnech 20. a 21. dubna 2022 v prostorách obou fakult v pražských Dejvicích a setkala se s mimořádným ohlasem – prezentační stánky osmi desítek zúčastněných firem navštívilo během dvou Kariérních dnů přes tři tisíce studentů ČVUT, zejména ze strojní a elektrotechnické fakulty.Zájem o absolventy nejstarší české technické univerzity, podobně jako dalších vysokých škol technického zaměření v ČR, je v podnikové sféře mimořádný, což dokumentuje i jejich okamžité uplatnění v průmyslovém sektoru, jak potvrzuje i prof. Petr Páta, děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT, která se letos nově připojila k akci Kariérní dny po boku svých „strojařských“ kolegů z Fakulty strojní.

„Neznám nikoho, kdo by po absolvování FEL nenašel práci a potvrzují to i statistiky a průzkumy, které k tomu organizujeme. Přesto považujeme za potřebné dlouhodobě rozvíjet vztah s firmami a zprostředkovávat jejich kontakt s našimi studenty. Věříme, že studenti, kteří tuto příležitost využili, si udělali obrázek o příležitostech, které se jim nabízejí na pracovním trhu. Také se mohou inspirovat po odborné stránce a podle toho přizpůsobit svůj další rozvoj včetně například témat svých diplomových prací,“ uvedl prof. Petr Páta.Poptávka po absolventech FEL ČVUT v oblasti informatiky a elektrotechniky vychází podle něj z jejich kvality a specializace v oblastech technologických trendů, které budou utvářet budoucnost celé společnosti. Ať už to jsou telekomunikační sítě a alternativní energetické zdroje anebo umělá inteligence a bioinformatika, kyberbezpečnost či vesmírné technologie – všechny tyto fenomény budoucnosti lze na FEL studovat. Jak oblast elektrotechniky, tak nejnověji i oblast informatiky na ČVUT je v prestižním mezinárodním žebříčku QS Ranking hodnocena jako nejlepší v České republice.
 
Publikováno: 25. 4. 2022 | Počet přečtení: 259