hnv murr

Tři dekády s internetem

V závěru prvního únorového týdne si ČR připomněla jedno významné technické výročí: přesně třicet let uplynulo od momentu, kdy na teritorium tehdejšího Československa poprvé oficiálně vstoupil fenomén zvaný internet (foto: Idoneus).

 
První pokusy s internetem se u nás odehrávaly již od podzimu 1991, ale k oficiální historií zaznamenanému prvnímu připojení českých účastníků internetového spojení došlo 13. února na ČVUT v Praze, kde byl mainframový počítač IBM 4381, první zařízení připojené u nás k internetové síti. Spojení proběhlo mezi tamní posluchárnou č. 256 Fakulty elektrotechnické a Keplerovou univerzitou v rakouském Linci, kde se nacházel internetový uzel.

Pro uskutečnění přenosu bylo nutné použít také směrovač a komunikační panel, jejichž získání však podléhalo určitým restrikcím, takže, jak vzpomíná průkopník českého internetu Jan Gruntorád, který měl celou akci na starost, tehdejší rektor musel potvrdit dokument licenčního řízení, v němž se zavázal, že zařízení zůstane na adrese univerzity a nebude použito k vojenským účelům.

Internetovou premiéru však nečekaně zkomplikoval problém: Poté, co zařízení skutečně dorazilo, zjistili technici, že k němu chybí potřebný kabel a museli ho narychlo vyrobit svépomocí, aby se plánované dohodnuté spojení mohlo vůbec uskutečnit. To se nakonec úspěšně podařilo, a Československo se tak stalo 39. zemí na světě připojenou k internetu. Přenosová rychlost tohoto spojení byla pouhých 9600 bps (tzn. necelých 10 kb za sekundu). Zprvu šlo pouze o komutovaný spoj, ten byl později nahrazen pevnou linkou, která využívala již dříve zavedeného spojení sítě EARN (Europian Academic and Research Network).

V počáteční fázi fungovalo internetové připojení zejména pro akademické instituce a firemní sektor, po liberalizaci trhu s internetovým připojením se síť začala šíře otvírat i pro komerční zájemce.V roce 1992, na počátku fungování internetu u nás, bylo aktivních asi 40 domén a k internetu měla přístup necelá pětina (ca 19 %) domácností, zatímco loni už v ČR čítala internetová komunita na 1,4 miliónu domén, a internetové připojení uvádí už 83 % českých domácností, nezbytností se stal pro firemní sektor. Podle údajů Českého statistického úřadu je počítačem vybaveno 79 % českých domácností, ale zejména v posledních letech roste popularita tzv. mobilního internetu a připojování prostřednictvím smartphonů. Loni se prostřednictvím mobilního telefonu připojovalo k internetu už 72 % dospělé populace a velmi využívaná je tato varianta zejména u mladé generace. Internet je u nás používán nejvíce pro komunikaci a vyhledávání informací, poslech hudby a sledování videa, telefonování a také pro vzdělávání, což se ještě zvýšilo během koronavirové pandemie, kdy na distanční vzdělávání přešla řada škol.
 
Publikováno: 16. 2. 2022 | Počet přečtení: 681