hnv murr

Síla vody jako účinný nástroj

Pomocí vodní energie se poháněly mlýny a zvedala břemena. Vodní síla je důležitý obnovitelný zdroj energie. Ale voda toho umí mnohem víc, což lze chytře využít v různých segmentech průmyslu.

 
Díky důslednému výzkumu a vývoji dnes pomocí sortimentu produktů, které nabízí vždy správné řešení pro jakýkoli požadavek, lze vodou řezat, opracovávat, odstraňovat otřepy, strhávat opláštění, odebírat materiál nebo čistit.

„V závislosti na kapacitě čerpadla lze dosáhnout tlaku vody až 3000 barů. Standardně lze na tomto principu vytvořit mobilní jednotky či postavit automatizované robotické vysokotlaké odlakovací centrum,“ říká Lukáš Rom ze společnosti Kärcher.Inovativní řešení se využívají téměř ve všech oborech moderního průmyslu a aplikační znalosti v souvislosti s tím soustavně rostou. To je umožněno aplikačním servisem, jenž umožňuje systematicky využívat celosvětové zkušenosti pro realizaci řešení.

Příprava povrchů


Techniku značky Woma lze využít v množství různých průmyslových oborů pro čištění a přípravu povrchů, např. pro odstraňování nátěrů a rzi. Mezi další možnosti použití patří bezemisní čištění a selektivní odstraňování betonu, renovace mostů, odstraňování nátěrů, laků, okují a také povrchová úprava.

Vysokotlaký vodní paprsek výrobků Woma dokáže očistit nádoby na laky a barvy, znečištění, pryskyřice a usazeniny bez zanechání zbytků. Tyto systémy dále ustavují normy v oblasti čištění trubek a tepelných výměníků. Dále se firma zaměřuje na čištění sít a filtrů, průmyslových podlah, cisteren, autoklávů a kanalizací. Nástroje Woma jsou certifikovány jako mimořádně bezpečné produkty.

Řezání

Řezací nástroje Woma mají vynikající pověst ve stavebním a v demoličním průmyslu. Tyto nástroje se používají k řezání železobetonu, oceli nebo keramiky a jsou vhodné k využití přímo v terénu. Dále je možné snadno rozebírat různé nádoby a ocelové či stavební konstrukce. Řezací nástroje nevytvářejí teplo na řezném břitu, pracují bezprašně a s nízkou hladinou vibrací.Nápad využívat mechanický účinek proudu vody k čištění s mimořádně vysokým tlakem představoval počátek firmy Woma v roce 1962. A tato myšlenka je od té doby hnací silou celé firmy. Woma je dnes součástí skupiny Kärcher a jeden z předních výrobců vysokotlakých čerpadel a čističů s extrémním tlakem.
 
Publikováno: 10. 2. 2022 | Počet přečtení: 667