hnv murr

Logistiky z PST CLC zaměstnávají aktuálně zejména celní služby

Společnost PST CLC, která si letos připomíná první dekádu svého působení v rámci skupiny Mitsui-Soko Group, hodnotí uplynulý rok pozitivně, přinesl jí téměř o pětinu vyšší zisk díky vysokému počtu zakázek, ale i některé výzvy, jimž musí nyní logistické firmy čelit.

 
Loňský rok byl pro mnohé poskytovatele logistických služeb velmi dobrý, protože logistika v době koronaviru nabývala na významu. „I přes zvyšující se personální náklady a citelný dopad inflace jsme zaznamenali pozitivní trend v oblasti tržeb. Je zřejmé, že operating profit, tedy provozní zisk ve fiskálním roce 2021 překoná hranici 60 milionů korun, což je zhruba 18% nárůst oproti předchozímu fiskálnímu roku. Tahounem v roce 2021 byly zejména celní služby, u kterých nám tržby rostou o více než 25 % a provozní zisk o 40 % v porovnání s rokem 2020,“ konstatuje David Zimandl, finanční ředitel společnosti PST CLC. Očekává, že výnosy z běžné činnosti firmy přesáhnou 1,1 miliardy korun.Společnost PST CLC od loňska v oblasti celních služeb spolupracuje mj. s automobilkou Toyota Motor Manufacturing Czech Republic, na kterou je napojena řada dodavatelů, s nimiž PST CLC také spolupracuje, což se na růstu obratu rovněž významně projevilo. „Výhodou je, že se specializujeme i na zjednodušené celní postupy. Klienti díky tomu nemusí čekat na dlouhé odbavení, kamion jsme schopni odbavit prakticky on-line. Poskytujeme velké množství celních záruk, díky čemuž máme důvěru celního úřadu,“ vysvětluje David Zimandl. Společnost PST CLC také v roce 2022, i díky získání nových klientů, očekává další růst tržeb.

Vysoká poptávka po logistických službách a aktuální situace na trhu sebou však přináší i některé problémy – v tomto případě konkrétně nedostatek potřebných skladových kapacit i pracovních sil.

„Stále řešíme skladové kapacity. Bojujeme také s nedostatkem pracovníků, což nás nutí výrazně zvyšovat mzdy a zaměstnanecké benefity. Kdo chce dnes uspět, musí být pro potenciálního zaměstnance atraktivním zaměstnavatelem,“ nezastírá David Zimandl.Pozitivem doby koronavirové naopak podle něj je, že firma díky svým kontaktům získala nové zakázky, např. ve velkém přepravuje testy. Díky digitalizaci procesů, kde byl mj. zautomatizován proces fakturace, je firma bez problémů schopna pracovat i v režimu home office.
 
Publikováno: 4. 2. 2022 | Počet přečtení: 705