murr

Dobíjet stačí na 150 km dojezdu

Nimbee koncem roku uzavřel svůj pilotní projekt mobilní nabíjecí služby, který probíhal od října na území Prahy. Během tří měsíců nabilo Nimbee téměř 1,8 MWh, což odpovídá energii na 10 000 km dojezdu. Na jedno nabíjení tak připadá průměrně 24 kWh, tzn. dojezd přibližně 150 km.

 
V průběhu pilotního projektu byla služba zcela zdarma a jejím cílem byla hlavně technická a uživatelská validace projektu před komerčním spuštěním, které je plánováno letos ve vybraných metropolích napříč EU. Do pilotního provozu se podařilo zapojit tři verze prototypu mobilní baterie, optimalizovat většinu provozních procesů a sbírat potřebná provozní data.

Díky lepší nabíjecí infrastruktuře se stává i elektromobilita stále dostupnější. K lepší uživatelské zkušenosti z nabíjení tak přispívá i Nimbee, jehož cílem je do budoucna zabránit dalšímu vzniku zbytečného znečištění ovzduší pomocí rozšiřování možností nabíjení elektromobilů v místech, kde nemají možnost nabíjet vozidla doma, a zároveň se jim nedostává veřejně dostupné infrastruktury v centrech měst. Nimbee je kompatibilní s 95 % elektromobilů, které lze v ulicích potkat.Pro letošní rok plánuje firma podniknout několik velkých kroků v rámci expanze na další trhy a komerčně provozovat svou platformu ve třech evropských městech, což bude vyžadovat několik desítek mobilních dobíjecích jednotek a flotilu zhruba dvou desítek elektromobilů pro jejich obsluhu. Cílem pro celý rok je zamezit vzniku 100 tun emisí CO2 díky ulehčení elektrifikace firemních flotil a jejich nabíjení z obnovitelných zdrojů.

Proto, že je Nimbee služba složená ze softwarové části stejně jako hardwarové, je třeba rozvíjet nejen mobilní bateriovou jednotku, ale i platformu, která řídí celý Nimbee ekosystém. Díky hlubší integraci pokročilých logistických metod a strojového učení v kombinaci s již získanými provozními daty, bude aplikace schopná v reálném čase vyhodnocovat vytížení jednotlivých mobilních dobíjecích stanic a obslužných vozů. Bude tak docházet k neustálé optimalizaci provozu podle specifik jednotlivých měst.Další vývoj bude probíhat i v rámci spolupráce při Evropském inovačním a technologickém institutu v projektu EIT Urban Mobility ve spolupráci s technologickými giganty jako Siemens, Altran/Capgemini Engineering, univerzitami v Žilině, Braunschweigu, ČVUT v Praze a evropskými městy.
 
Publikováno: 17. 1. 2022 | Počet přečtení: 623